Afsnit i kapitel 0
0 Forord
0.1 Hvordan det skete
0.2 Hvad det er
0.3 Hvad det fortæller