Manual 1 1. HVEM ER GUDS LÆRERE? Næste Kapitel Indhold

1) En Guds lærer er enhver, der vælger at være det. Hans kvalifikationer udgøres udelukkende af dette ene; på en eller anden måde, et eller andet sted har han foretaget et bevidst valg, hvor han ikke så sine egne interesser som adskilte fra en andens. Når han først har gjort dette, er hans vej afstukket og hans retning sikker. Et lys er kommet ind i mørket, det er måske kun et enkelt lys, men det er nok. Han har indgået en aftale med Gud, selvom han end ikke tror på Ham endnu. Han er blevet en frelsens budbringer. Han er blevet en Guds lærer.

2) De kommer fra alle verdens hjørner, de kommer fra alle religioner, og de kommer uden. Det er dem, der har svaret. Kaldet er universelt. Det foregår hele tiden og overalt. Det kalder lærere til at tale Dets sag og til at forløse verden. Mange hører det, men få vil svare. Og dog er det kun et spørgsmål om tid. Alle vil svare til sidst, men til sidst kan være om meget lang tid. Det er derfor, at planen om lærere blev etableret. Deres funktion er at spare tid. Hver enkelt begynder som et enligt lys, men med Kaldet i centrum, er det et lys, der ikke kan begrænses. Og hver enkelt sparer tusind år i tid, som verden bedømmer det. For Kaldet Selv har det ingen betydning.

3) Der er et kursus for hver enkelt af Guds lærere. Kursets form varierer meget. Hvilket også gælder for de specielle hjælpemidler, der er involverede. Men kursets pensum ændres aldrig. Dets centrale tema er altid, »Guds Søn er skyldfri, og i hans uskyld ligger hans frelse«. Dette kan læres gennem handlinger eller tanker; gennem ord eller lydløst; på ethvert sprog eller uden sprog; på ethvert sted, til enhver tid og på en hvilken som helst måde. Det betyder intet, hvem læreren var, før han hørte Kaldet. Han er blevet en frelser gennem sit svar. Han har set en anden som sig selv. Han har derfor fundet sin egen frelse og verdens frelse. Gennem hans genfødsel bliver verden genfødt.

4) Dette er en manual for et specielt pensum, bestemt for en særlig slags lærere i det universelle kursus. Der findes mange tusinde andre slags, men resultatet er det samme. De sparer blot tid, men det er kun tiden, der møjsomt slider sig afsted, og verden er meget træt nu. Den er gammel og udslidt og uden håb. Det var aldrig et spørgsmål om resultatet, for hvad kan ændre Guds Vilje? Men tiden med sine illusioner om ændringer og død udmarver verden og alle ting i den. Men tiden har en ende, og det er dette, som Guds lærere er udpeget til at få til at ske. For tiden er i deres hænder. Sådan valgte de, og det blev dem givet.

Næste Kapitel Indhold