Manual 1 15. SKAL HVER OG EN DØMMES TIL SIDST? Næste Kapitel Indhold

1) I sandhed ja! Ingen kan undslippe Guds Endelige Dom. Hvem kunne for altid flygte for sandheden? Men den Endelige Dom vil ikke komme, før den ikke mere forbindes med frygt. En dag vil alle ønske den velkommen, og på netop denne dag vil den blive ham givet. Han vil høre sin syndefrihed blive udråbt over hele verden, idet den udfries i det øjeblik, som Guds Endelige Dom over ham bliver modtaget. Det er den Dom, der indeholder frelsen. Det er den Dom, der vil udfri ham. Det er den Dom, der udfrier alle ting sammen med ham. Tiden står stille, medens evigheden kommer nærmere, og stilheden ligger over verden, for at alle kan høre denne Dom blive udsagt over Guds Søn:

Hellig er du, evig, fri og hel hviler du med en evig fred i Guds Hjerte. Hvor er verden, og hvor er sorgen nu?

2) Er det din egen dom over dig selv, du Guds lærer? Tror du, at dette er fuldstændig sandt? Nej endnu ikke, endnu ikke. Men dette er stadig dit mål; grunden til, at du er her. Det er din funktion at forberede dig på at høre denne Dom og at erkende, at den er sand. Et øjebliks fuldstændig tro på dette, og du vil se ud over troen til Visheden. Et øjeblik uden for tiden kan bringe tidernes ophør. Døm ikke, for du dømmer kun dig selv og forsinker dermed den Endelige Dom. Hvad er din dom over verden, du Guds lærer? Har du nu lært at træde til side for at høre Dommens Stemme i dig selv? Eller forsøger du stadig at overtage Hans rolle? Lær at være stille, for Hans Stemme høres i stilheden, og Hans Dom kommer til alle, der træder til side i stille lydhørhed, idet de venter på Ham.

3) Du, der sommetider er sorgfuld og sommetider vred, der sommetider føler, at det, der retfærdigt tilkommer dig, ikke er dig givet, og at dine største anstrengelser bliver mødt med en mangel på påskønnelse og endda foragt; opgiv disse dumme tanker! De er for små og betydningsløse til at optage dit hellige sind et øjeblik længere. Guds Dom venter på dig for at udfri dig. Hvad kunne verden friste dig med, uafhængigt af din bedømmelse af dens gaver, som du hellere ville have? Du vil blive bedømt, bedømt fair og ærligt. Der findes ingen svig i Gud. Hans løfter er sikre. Husk blot dette. Hans løfter har garanteret Hans Dom, og kun Hans vil blive modtaget ved afslutningen. Det er din opgave at få denne afslutning til at komme snart. Det er din opgave at holde den mod dit hjerte og at tilbyde den til hele verden for at bevare den.

Næste Kapitel Indhold