Manual 1 26. KAN GUD NÅS DIREKTE? Næste Kapitel Indhold

1) Gud kan i sandhed nås direkte, for der er ingen afstand mellem Ham og Hans Søn. Hans bevidsthed er i enhvers erindring, og Hans Ord er skrevet i enhvers hjerte, men denne bevidsthed og denne erindring kan kun løfte sig over genkendelsens dørtrin, når alle barrierer mod sandheden er blevet fjernet, og i hvor mange er det tilfældet? Her er da Guds læreres rolle. De har heller ikke opnået den nødvendige forståelse endnu, men de har sluttet sig sammen med andre. Det er det, der stiller dem uden for verden. Og det er dette, der muliggør, at andre forlader verden sammen med dem. Alene er de intet. Men i deres fællesskab er Guds Kraft.

2) Der findes enkelte, som har fundet Gud direkte, idet de ikke har beholdt noget spor af verdslige begrænsninger, og idet de fuldstændigt husker deres egen identitet. Dem kunne vi kalde lærernes Lærere, da deres billede, selvom de ikke længere er synlige, stadig kan kontaktes. Og de vil træde frem, hvor og hvornår det er en hjælp at gøre det. De giver deres tanker til dem, der synes, at en sådan opdukken er skræmmende. Ingen kan påkalde dem forgæves. Ej heller er der nogen, som de ikke er opmærksomme på. Alle behov kender de, og alle fejltagelser erkendes og glemmes af dem. Tiden vil komme, Hvor dette forstås. Og i mellemtiden giver de alle deres gaver til Guds lærere, der vender sig til dem om hjælp, idet de beder om alt i deres Navn og i intet andet.

3) Sommetider kan en Guds lærer opleve en kort erfaring af en direkte forening med Gud. I denne verden er det næsten umuligt, at dette varer. Det kan muligvis opnås efter megen hengivelse og pligttrosskab for derefter at fastholdes for meget af tiden på jorden. Men dette er så sjældent, at det ikke kan betragtes som et realistisk mål. Hvis det sker, så er det sådan. Hvis det ikke sker, så er det ligeledes sådan. Alle verdens tilstande må være illusoriske. Hvis Gud blev nået direkte i vedholdende bevidsthed, ville kroppen ikke længe kunne bibeholdes. De, der har sluppet deres krop blot for at udvide deres hjælpsomhed til dem, der bliver tilbage, er i sandhed få. Og de har brug for hjælpere, der stadig er bundne og stadig sover, for at Guds Stemme kan høres, når de bliver vækket.

4) Frygt da ikke på grund af begrænsningerne. Det er din funktion at undslippe dem, men ikke at være dem foruden. Hvis du ønsker at blive hørt af dem, der lider, må du tale deres sprog. Hvis du ønsker at være en frelser, må du forstå, hvad det er, der skal flygtes fra. Frelsen er ikke teoretisk. Se problemet, bed om svaret, og accepter det, når det kommer. Ej heller vil dets komme blive meget forsinket. Al den hjælp, du kan acceptere, vil blive dig givet, og ikke et eneste af dine behov vil ikke blive mødt. Lad os da ikke være for optaget af mål, som du ikke er klar til endnu. Gud møder dig, hvor du er, og byder dig velkommen. Hvad mere kunne du ønske dig, når dette er alt, hvad du behøver?

Næste Kapitel Indhold