Manual 1 29. MED HENSYN TIL RESTEN ... Kapitel Indhold

1) Denne manual er ikke beregnet på at besvare alle spørgsmål, som både lærer og elev måtte have. Faktisk dækker den kun nogle få af de mest indlysende, som en kort opsummering af nogle af hovedkoncepterne i tekst- og arbejdsbogen. Det er ikke en erstatning for nogen af dem, men blot et supplement. Selvom den hedder en manual for lærere, må det huskes, at kun tiden adskiller lærer og elev, således at forskellen er tidsmæssig per definition. I nogle tilfælde kan det være en fordel, at eleven læser manualen først. Andre har mere ud af at begynde med arbejdsbogen. Og andre igen har måske behov for at begynde med tekstens mere abstrakte plan.

2) Hvem skal læse hvad? Hvem ville have mere ud af bønnen alene? Hvem har blot brug for et smil, idet de ikke er klar til mere? Ingen skulle forsøge at besvare disse spørgsmål alene. En Guds lærer er bestemt ikke kommet så langt uden at erkende dette. Pensumet er højst individuelt, og alle aspekter er under Helligåndens særlige beskyttelse og ledelse. Spørg, og Han vil svare. Ansvaret er Hans, og kun Han er i stand til at påtage sig det. At gøre dette er Hans funktion. At henvise spørgsmålene til Ham, er din. Ville du ønske at være ansvarlig for afgørelser, som du forstår så lidt af? Vær du glad for, at du har en Lærer, Der ikke kan begå fejl. Hans svar er altid rigtige. Kunne du sige det om dine?

3) Der er en anden fordel, og en meget vigtig en ved at henvise beslutninger til Helligånden oftere og oftere. Måske har du ikke tænkt på dette aspekt, men det centrale i det er indlysende. At følge Helligåndens ledelse er at lade dig selv blive forløst for skyld. Det er essensen i Forsoningen. Det er kernen i pensumet. De forestillinger om tilraning af funktioner, der ikke er dine, ligger til grund for frygt. Hele den verden, du ser, afspejler den illusion, at det er, hvad du har gjort, idet frygt bliver uafvendelig. At give funktionen tilbage til Den, Som den tilhører, er derfor flugten fra frygt. Og det er dette, der lader erindringen om kærligheden vende tilbage til dig. Tro derfor ikke, at du skal følge Helligåndens ledelse på grund af dine egne mangler. Det er vejen ud af helvede for dig.

4) Her ser vi igen det paradoks, der ofte henvises til i kurset. At sige: »Af mig selv kan jeg intet gøre«, er at vokse i styrke. Og dog er det kun tilsyneladende et paradoks. Da Gud skabte dig, har du al kraft. Det billede, du lavede af dig selv, har ingen. Helligånden kender sandheden om dig. Billedet, du lavede, gør ikke. Men på trods af dets indlysende og fuldstændige mangel på indsigt, antager dette billede, at det ved alt, for du har givet det denne tro. Sådan er din undervisning og verdens undervisning, der blev lavet for at underbygge netop den, men den Lærer, der kender sandheden, har ikke glemt den. Hans beslutninger bringer fordele til alle, idet de er fuldstændig uden angreb, og kan derfor ikke give skyldfølelse.

5) Den, der antager en kraft, han ikke ejer, bedrager sig selv. Men at acceptere den kraft, der er givet ham af Gud, er blot at anerkende sin Skaber og at modtage Hans gaver, og Hans gaver kender ingen grænse. At bede Helligånden beslutte for dig, er blot at bede om din sande arv. Betyder det, at du intet kan sige, uden at kontakte Ham? Nej, selvfølgelig ikke! Det ville næppe være praktisk, og det er det praktiske, som dette kursus beskæftiger sig mest med. Hvis du har gjort det til en vane at spørge om hjælp, når og hvor du kan, kan du være sikker på, at visdom vil blive dig givet, når du har brug for det. Forbered dig på dette hver morgen, husk på Gud, når du kan gennem hele dagen, bed Helligånden om hjælp, når det er fornuftigt at gøre det, og tak Ham for Hans ledelse om aftenen. Og din sikkerhed vil virkelig være velbegrundet.

6) Glem aldrig, at Helligånden ikke er afhængig af dine ord. Han forstår dit hjertes anmodninger og besvarer dem. Betyder dette, når angreb stadig er attraktivt for dig, at Han vil svare med ondskab? Næppe! For Gud har givet Ham kraften til at oversætte dit hjertes bønner til Hans Eget sprog. Han forstår, at et angreb er et råb om hjælp, og Han reagerer med den rigtige hjælp. Gud ville være ond, hvis Han lod dine ord erstatte Sine. En kærlig far lader ikke sit barn gøre skade på sig selv eller vælge sin egen ødelæggelse. Han beder måske om at blive skadet, men hans far vil stadig beskytte ham. Og hvor meget mere end dette elsker din Far ikke Sin Søn.

7) Husk, at du er Hans færdiggørelse og Hans Kærlighed. Husk, at din svaghed er Hans styrke, men læs ikke dette for hurtigt eller forkert. Hvis Hans styrke er i dig, er det, du opfatter som din svaghed, kun en illusion, og Han har givet dig midlet til at bevise, at sådan er det. Bed om alt af Hans Lærer, og alt bliver dig givet. Ikke i fremtiden men øjeblikkeligt nu. Gud venter ikke, for dette at vente antyder et tidsbegreb, og Han er tidløs. Glem dine dumme billeder, din fornemmelse af svaghed og din frygt for at blive skadet, dine drømme om fare og udvalgte situationer, hvor du blev »dårligt behandlet«. Gud kender kun Sin Søn, og som han blev skabt, sådan er han. I tillid lægger jeg dig i Hans Hænder, og jeg takker på dine vegne, fordi det er sådan.

8) Og vær du nu velsignet i alt, hvad du gør. Gud vender Sig til dig om hjælp til at frelse verden. Du Guds lærer, Han tilbyder dig Sin tak, Og hele verden er stille i den nåde, Som du bringer fra Ham. Du er den Søn, Han elsker, Og det er dig givet at være midlet, Hvorigennem Hans Stemme høres ud over verden For at afslutte alle ting af tid; at slutte synet Af alle synlige ting; og at binde op For alle de ting, der ændrer sig. Gennem dig bringes der En uset verden, uhørt, men i sandhed der. Hellig er du, og i dit lys spejler Verden din hellighed, for du er ikke Alene og venneløs. Jeg takker på dine vegne, Og slutter mig til dine anstrengelser på Guds vegne, Idet jeg ved, at de også er på mine vegne, Og for alle dem, der går til Gud sammen med mig. AMEN

Kapitel Indhold