Manual 1 Næste Afsnit - 4. HVAD KARAKTERISERER GUDS LÆRERE?
4. HVAD KARAKTERISERER GUDS LÆRERE? Næste Kapitel Indhold

1) Guds læreres mere overfladiske træk ligner slet ikke hinanden. For kroppens øjne ligner de slet ikke hinanden, de kommer med vidt forskellig baggrund, deres erfaringer i denne verden varierer meget, og deres overfladiske »personlighedspræg« er ganske tydelige. Ej heller har de endnu i begyndelsesstadierne af deres funktion som Guds lærere udviklet de dybere træk, der vil vise, hvem de er. Gud giver specielle gaver til Sine lærere, da de har en speciel rolle i Hans plan for Forsoning. Dette, at de er specielle, er selvfølgelig kun tidsfæstet; nedlagt i tiden som et middel til at føre ud af tiden. Disse specielle gaver, født i det hellige forhold, som undervise/lære situationen er beregnet til, bliver karakteristiske for alle Guds lærere, som har udviklet sig i deres egen indlæring. På denne måde er de alle ens.

2) Alle forskelle på Guds Sønner er tidsfæstede. Ikke desto mindre kan det indenfor tidsbegrebet siges, at de udviklede Guds lærere har følgende karakteristika:

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold