Manual 1 Afsnit - X. Fordomsfrihed
4. HVAD KARAKTERISERER GUDS LÆRERE? Næste Kapitel Indhold

1) Det centrale i fordomsfriheden, som måske er det sidste af de træk, en Guds lærer har brug for, kan nemt forstås, når den sættes i forbindelse med tilgivelsen. Fordomsfriheden opstår, når ønsket om dømmekraft ikke er tilstede. Ligesom dømmekraften lukker sindet for Guds Lærer, således inviterer fordomsfriheden Ham indenfor. Ligesom dømmekraften dømmer Guds Søn som ond, således tillader fordomsfriheden ham at blive dømt af Guds Stemme på Hans vegne. Ligesom projektionen af skyld på ham ville sende ham til helvede, således lader fordomsfriheden Kristi skikkelse udvide sig til at nå ham. Kun de fordomsfri kan hvile i fred, for kun de kan se grunden til det.

2) Hvordan tilgiver de fordomsfri? De har sluppet alle de ting, der kunne forhindre tilgivelse. De har i sandhed forladt verden og ladet den genopbygge for dem med en nyfødthed og en glæde så strålende, at de aldrig kunne have forestillet sig en sådan forandring. intet er nu, som det var før. Der er ikke noget, som før syntes trist og livløst, som nu ikke kun har stråleglans, og mest af alt er alle ting nu velkomne, for trussel er forsvundet. Der er ingen skyer tilbage, der kan skjule Kristi ansigt. Nu er målet nået. Tilgivelse er pensummets endelige mål. Den baner vejen for det, der rækker langt ud over al lærdom. Pensummet gør ikke noget for at overskride dets legitime mål. Tilgivelse er dets eneste mål, der hvor al indlæring mødes til sidst. Dette er i sandhed nok.

3) Du har måske bemærket, at listen over Guds læreres træk ikke inkluderer ting, som er Guds Søns arv. Begreber som kærlighed, syndefrihed, fuldendthed, viden og evig sandhed fremstår ikke i denne sammenhæng. De ville slet ikke passe ind her. Det, Gud har givet, ligger så langt ud over vort pensum, at selve læreprocessen forsvinder, når den bliver sat over for det. Men da dets tilstedeværelse er skjult, hører koncentrationen rigtigt hjemme i pensummet. Det er Guds læreres funktion at bringe sand lærdom til verden. Sandt at sige er det aflæring, de bringer, for det er »sand indlæring« i denne verden. Det er faldet i Guds læreres lod at bringe det glade budskab om fuldstændig tilgivelse til verden. De er i sandhed velsignede, for de bringer frelsen.

Afsnit Næste Kapitel Indhold