Manual 1 Næste Afsnit - II. Ærlighed
4. HVAD KARAKTERISERER GUDS LÆRERE? Næste Kapitel Indhold

1) Alle andre træk ved Guds lærere hviler på tilliden. Når denne først er opnået, kan de andre ikke undgå at følge. Kun de tillidsfulde kan tillade sig at være ærlige, for kun de kan se dens værdi. Ærlighed har ikke kun med det, du siger, at gøre. Begrebet betyder faktisk konsekvens. Intet af det, du siger, er i modstrid med det, du tænker eller gør; ingen tanke er i modstrid med en anden tanke; ingen handling er i modstrid med dit ord; og intet ord er i uoverensstemmelse med et andet. Sådan er de i sandhed ærlige. På intet plan er de i konflikt med sig selv. Derfor er det umuligt for dem at være i konflikt med nogen eller noget.

2) Den sindsro, som den udviklede Guds lærer oplever, er hovedsageligt opstået af den fuldendte ærlighed. Det er kun ønsket om at bedrage, der kalder til krig. Ingen, som er i fred med sig selv, kan overhovedet opfatte konfliktbegrebet. Konflikt er det uafvendelige resultat af selvbedrag, og selvbedrag er uærlighed. Der findes ingen udfordring for Guds lærer. En udfordring indebærer tvivl, og den tillid, som Guds lærere hviler på, gør tvivl til en umulighed. Derfor kan de kun lykkes. I dette som i alle ting er de ærlige. De kan kun lykkes, fordi de aldrig gennemfører deres vilje alene. De vælger for hele menneskeheden; for hele verden og for alt, der er i den; for det bestandige og det uforanderlige ud over den ydre fremtræden; og for Guds Søn og hans Skaber. Hvordan kunne de undgå at lykkes? De vælger i fuldstændig ærlighed, sikre på deres valg som på sig selv.

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold