Manual 2 AFKLARING AF BEGREBER Næste Kapitel Indhold

Introduktion
1) Dette er ikke et kursus i filosofisk spekulation, og ej heller beskæftiger det sig med præcis terminologi. Det beskæftiger sig udelukkende med Forsoning eller korrektionen af perception. Midlet til Forsoning er tilgivelse. Den struktur, der kaldes »individuel bevidsthed« er specielt irrelevant, da det er et koncept, der repræsenterer den »oprindelige fejltagelse« eller den »oprindelige synd«. At studere fejltagelsen selv fører ikke til korrektion, hvis det overhovedet skal lykkes dig at glemme fejlen. Og det er præcis denne proces om at glemme, som kurset stiler mod.

2) Alle begreber er potentielt kontroversielle, og de, der søger polemik, vil finde den. Men de, der søger afklaring, vil ligeledes finde dette. De må imidlertid være villige til at glemme polemikken, idet de erkender, at den er et forsvar mod sandheden i form af en forsinkelsesmanøvre. Teologiske overvejelser som sådan er nødvendigvis kontroversielle, siden de hviler på tro og kan derfor accepteres eller afvises. En universel teologi er en umulighed, men en universel erfaring er ikke blot mulig men nødvendig. Det er denne erfaring, som kurset retter sig imod. Kun her bliver konsekvens mulig, for kun her ender usikkerheden.

3) Kurset forbliver indenfor egoets ramme, hvor der er behov for det. Det beskæftiger sig ikke med det, der ligger uden for alle fejltagelserne, for det er blot planlagt for at anvise retningen hen imod det. Derfor bruger det ord, som er symbolske, og kan ikke udtrykke det, der ligger uden for symbolerne. Det er kun egoet, der stiller spørgsmål, da det kun er egoet, der tvivler. Kurset giver blot et andet svar, når et spørgsmål er blevet stillet. Dette svar forfalder imidlertid ikke til opfindsomhed eller snedighed. Disse ting er egoets egenskaber. Kurset er enkelt. Det har en funktion og et mål. Kun deri forbliver det fuldstændig konsekvent, for det er det eneste, der kan være konsekvent.

4) Egoet vil kræve mange svar, som dette kursus ikke giver. Det anerkender ikke som spørgsmål et spørgsmåls form, hvortil et svar er umuligt. Egoet kan måske spørge: »Hvordan skete det umulige«? og vil spørge om dette på mange måder. Men der er intet svar; kun en erfaring. Søg kun dette, og lad ikke teologien forsinke dig.

5) Du vil bemærke, at understregningen af strukturelle emner i kurset er korte og ligger tidligt. Snart efter falder de bort for at overlade pladsen til den mere centrale undervisning. Men da du har bedt om en afklaring, er her nogle af de begreber, der bruges.

Næste Kapitel Indhold