Manual 4 Afsnit - IV. Judith Skutch
Kursets tilblivelse Næste Kapitel Indhold

Selv om Kurset var kommet som svaret på en personlig anmodning, vidste Helen og Bill, at svaret ikke var til dem alene. De mente imidlertid ikke, at det var deres opgave at udgive materialet. I maj 1975 deltog Bill i en konference, hvor åbningsforelæsningen blev holdt af en kvinde ved navn Judith Skutch.
Samme aften, da Judith Skutch gik hjem efter konferencen, havde hun det ganske forfærdeligt. Hun var på højden af sin karriere, men følte alligevel at hendes liv var uden mening. Hun vidste, at hun manglede en åndelig dimension i sit liv, hvilket gav hende store følelsesmæssige og fysiske smerter. Alene i sit soveværelse om aftenen bønfaldt hun, om der dog ikke var "én eller anden deroppe", der kunne komme og hjælpe hende.
Et par dage efter denne begivenhed, blev hun af en ven inviteret til frokost med Bill Thetford og Helen Schucman. De fortalte hende deres usædvanlige historie og viste hende manuskriptet til Et Kursus i Mirakler.
Som hun senere har fortalt, begyndte tårerne at trille ned ad kinderne på hende, da hun læste de første sætninger i indledningen, og hun vidste med det samme, at dette var svaret på hendes bøn. Judith havde en mængde venner og kontakter, og det som i årevis var blevet låst inde i et skab som to psykologers "syndefulde hemmelighed", cirkulerede nu omkring i hele Amerika i form af hundredevis af fotokopier.
Helen og Bill havde som sagt aldrig forestillet sig, at de skulle udgive materialet. Flere bogforlag begyndte at kontakte dem for at få lov til at udgive det, men de havde alle en eller anden indvending, et eller andet, som skulle rettes, forkortes eller skrives om osv., og blev derfor alle afvist. De indså snart, at de selv skulle udgive materialet, men problemet var nu, at de ingen penge havde.
Morgenen efter deres beslutning modtog Judith en opringning fra en mand i Mexico, som havde fået en kopi af Kurset fra en af Judiths venner. Han fortalte hende, at han netop havde solgt en ejendom og gerne ville forære overskuddet til hjælp til udgivelsen af Kurset.

Efter en helt enestående historie, forelå Kurset således i bogform første gang i juni 1976, i et oplag på 10.000 eksemplarer.

The recognition of God is the recognition of yourself. There is no separation of God and His creation.

Afsnit Næste Kapitel Indhold