Manual 4 Afsnit - IV. Andre religioner
Kursets form Næste Kapitel Indhold

Noget af den mest dybtgående og skarpsindige menneskeforståelse, vi kender, er kommet fra Østen, specielt Hinduismen og Buddhismen. I tusinder af år har vismænd søgt frigørelse fra den fysiske verdens lidelse, og er - ved at hæve deres bevidsthed - kommet i direkte kontakt med det guddommelige.
Kurset deler på mange måder Østens opfattelse, både af denne fysiske verden, og af den sande Virkelighed. Følgende lighedspunkter kan fremhæves:
Denne vor fysiske verden - hvori vi synes at leve adskilt fra andre mennesker ad en lineær tidsakse fra fødsel til død - er en illusion.
Verden er blot en drøm og derfor ikke virkelig.
Vor Virkelighed er énhed, uden forskelligheder og uden forandringer, en tilstand som er hinsides tid og rum, og som rækker langt ud over vor fatteevne. Kurset kalder dette Himlen. Denne tilstand er vor sande Virkelighed.
Målet for vort liv befinder sig derfor ikke i denne verden. Det drejer sig ikke om nydelse, om at tilrane sig magt, penge eller prestige osv. Vort mål er at vågne op fra denne drøm og indse, hvem vi i virkeligheden er: Kristus. Sideløbende hermed vil vi langsomt slippe vor tilknytning til verden og opnå erkendelsen af, at vi er den ubegrænsede kærlighed, vi tror vi har forladt.

Therefore, seek not to change the world, but choose to change your mind about the world.

Afsnit Næste Kapitel Indhold