Manual 4 Næste Afsnit - XII. Adskillelsen
Ord og begreber Næste Kapitel Indhold

Kurset forklarer bl.a. vor adskillelse fra Gud således[33]: I begyndelsen, som selvfølgelig transcenderer tiden, var kun Gud og Hans Søn.
På et eller andet mærkværdigt tidspunkt, som i virkeligheden aldrig er indtrådt, troede Guds Søn, at han kunne adskille sig fra Sin Fader. I sandhed, siger Kurset, kan dette aldrig være sket, for hvordan kunne en del af Gud adskille sig selv fra Gud[34]?
Da Gud kun er Kærlighed og Ånd, og da kærlighed kun skaber lig sig selv - det vil sige kun skaber kærlighed, og da Gud endvidere er evig og uforanderlig - kan Gud ikke have skabt den fysiske verden, som jo er i modsætning til alt det, Gud står for.
Fordi egoet i sit vanvid tror, at det har adskilt sig fra Gud, har frarøvet Gud magten[107] og tilranet sig evnen til selvskabelse, blev det også nødvendigt for egoet at lave den fysiske verden som et skjulested for og et forsvar imod det, egoet fejlagtigt tror er Guds vrede.
En af hovedhjørnestenene i Kurset, og en nødvendig forudsætning for at forstå det, er derfor, at det var egoet - ikke Gud - der lavede den fysiske verden inklusiv legemet[73]

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold