Manual 4 Afsnit - XXI. Synd, skyld og frygt
Ord og begreber Næste Kapitel Indhold

Synd[46] (sin) er dybest set vor tro på, at vor adskillelse fra Gud er virkelig. Denne tro anser egoet for uforanderlig og udenfor enhver korrektion[133]. Da egoet tolker denne, sin egen tro, som et angreb på Gud, er den logiske konsekvens heraf, at Gud aldrig nogen sinde kan tilgive os.
Synd eksisterer ikke i virkeligheden, men er - ligesom egoet selv - kun en fejlagtig tanke[130], en fejlfortolkning eller misopfattelse[128].
Vor tro på synd fører uundgåeligt til vor oplevelse af skyld[47]. Skyld vil, på sin side, uundgåeligt blive projiceret i form af angreb, enten som vrede imod andre mennesker eller som sygdom over på vor egen krop. Derfor bliver frygt resultatet, da vi uundgåeligt vil frygte hævnen fra den eller det, vi angriber, hvad enten dette er andre mennesker eller vores egen krop.

I de efterfølgende kapitler og afsnit vil betydningen og forståelsen af ovennævnte begreber blive udbygget, idet de indgår i beskrivelserne af nogle af de væsentlige områder i Kursets lære.

Do you prefer that you be right or happy?

Afsnit Næste Kapitel Indhold