Manual 4 Næste Afsnit - IV. Én-sindethed
Ord og begreber Næste Kapitel Indhold

Én-sindethed[8] eller Himmeriget (1) er kundskabens verden, hvor Gud og Hans skabelse dvæler i énhed i Hans Vilje og i Hans ånd. Selvom Himlen intet har at gøre med den fysiske - eller som den også benævnes - opfattelsens verden, kan Himlen dog genspejles her i verden i det, som Kurset kalder hellige forhold[11] (holy relationships) og i den virkelige verden[12] (the real world) (8).
Én-sindethed kalder Kurset også Virkeligheden[13] (reality), ikke at forveksle med den virkelige verden[12] jf. i øvrigt efterfølgende.

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold