Manual 4 Afsnit - Skitse - de to niveauer
Referencer Kapitel Indhold

I Kurset taler Jesus ud fra to niveauer:
Niveau 1 = Guds Virkelighed og
Niveau 2 = egoets "virkelighed" læs: fantasi/illusion - dvs. denne den fysiske verden .
1. - 6. jf. teksten side 31 ff.
I, II, III, IV: adskillelse 1-4. Egoet har således adskilt sig 4 gange fra Gud.

Glemslens slør (the veil of oblivion) - egoets fæstningsværk/jerntæppe for at sikre det ALDRIG vil få den ringeste erindring om sig Selv eller sin Skaber.
Beslutningstageren: (the decition maker). Vores eneste tilbageblevne valg - vor beslutning for egoet eller for Kristus/Helligånden.

Bemærk at i det splittede sind (bestående af Kristus-sinder og egosindet) er alle karakteristika diamentrale modsætninger. F.eks. til Viden svarer opfattelse, til Virkelighed svarer drøm, til Liv svarer død og genfødsel, til Kærlighed svarer frygt osv. Som Jesus gentagende gange nævner i Kurset er egoet den totale modsætning til det Gud har skabt os som. I det splittede sind findes desuden beslutnings-tageren som træffer valget om hvem der skal lede os: egoet eller Kristus. Bemærk endvidere at alle Guds egenskaber genfindes i Kristus-sindet.

Vi er som marionet-dukker der lader vore tanker (og dermed vore handlinger) styre fra sindet - normalt fra ego-sindet. ACIM lærer os gennem tilgivelse at lade os styre fra Kristus sindet. Gør vi dette vil vi ae en helt ny og lykkelig verden - den samme verden - men set i Kristus kærlighed i stedet for med egoets synd-skyld og frygt-briller. Bemærk at Jesus i Kurset understreget at dette også er en illusion/ drøm men en lykkelig drøm som i sidste instans vil lede os Hjem.

Se skitse

The journey to God is merely the reawakening of the knowledge of where you are always, and what you are forever.

Afsnit Kapitel Indhold