Kapitel: 1 MIRAKLERS BETYDNING
Afsnit - 1 MIRAKLERS BETYDNING Næste

INTRODUKTION
1. Dette er Et Kursus i Mirakler. Det er et obligatorisk kursus. Kun den tid, du bruger på det, er, frivillig. En fri vilje betyder ikke, at du kan bestemme pensum. Det betyder blot, at du kan vælge, hvad du ønsker at arbejde med på et givet tidspunkt. Kurset stiler ikke efter at undervise i kærlighedens betydning, for det ligger ud over det, der kan undervises i. Det stiler imidlertid hen imod at fjerne de blokeringer, der ligger foran bevidstheden om kærlighedens tilstedeværelse, som er din naturlige arv. Det modsatte af kærlighed er frygt, men det, der er altomfattende, kan ikke have nogen modsætning.

2. Dette kursus kan derfor opsummeres meget enkelt på denne måde:
Intet virkeligt kan trues.
Intet uvirkeligt eksisterer.

Heri ligger Guds fred.

Næste Afsnit Kapitel