Kapitel: 10 SYGDOMMENS AFGUDER
Afsnit - 10 SYGDOMMENS AFGUDER Næste

Introduktion
1. Intet uden for dig kan gøre dig frygtsom eller kærlig, fordi intet er uden for dig. Tiden og evigheden er begge i dit sind og vil være i konflikt, indtil du udelukkende opfatter tiden som et middel til at opnå evigheden med. Det kan du ikke gøre, så længe du tror, at det, der sker for dig, skyldes faktorer, der findes uden for dig selv. Du må lære, at tiden står til din rådighed, og intet i denne verden kan fjerne dette ansvar fra dig. Du kan begå vold imod Guds Love i fantasien, men du kan ikke undslippe dem. De blev oprettet til din beskyttelse og er lige så uangribelige, som du er.

2. Gud skabte intet andet end dig, og intet andet end du eksisterer, for du er en del af Ham. Hvad andet end Han kan eksistere? Intet andet end Han kan ske, for intet andet end Han er virkelig. Dine skabelser forøger Ham, ligesom du gør, men intet tilføjes, som er forskelligt, for alt har altid eksisteret. Hvad andet end det flygtige kan gøre dig ked af det, og hvordan kan det flygtige være virkeligt, når du er Guds eneste skabelse, og når Han skabte dig i evigheden? Dit Hellige sind etablerer alt, der sker for dig. Enhver reaktion fra dig, på alt hvad du opfatter, er din afgørelse, for dit sind afgør din opfattelse af det.

3. Gud ændrer ikke Sin mening om dig, for Han er ikke usikker på Sig Selv, og hvad Han ved kan vides, for Han ved det ikke kun for Sin Egen skyld. Han skabte dig for Sig Selv, men Han gav dig magten til at skabe for dig selv, så du ville være som Ham. Det er grunden til, at dit sind er helligt. Kan noget som helst være mere end Guds Kærlighed? Kan noget som helst da være mere end din vilje? Intet kan komme fra et sted uden for dig og nå dig, for da du er i Gud, omfatter du alt. Tro dette, og du vil erkende, hvor meget der er afhængigt af din beslutning. Når noget som helst truer dit sinds fred, spørg da dig selv: »Har Gud ændret mening om mig«? Accepter så Hans beslutning, for den er i sandhed uforanderlig, og nægt at ændre din mening om dig selv. Gud ville aldrig beslutte at lade noget gå dig imod, for Han ville aldrig beslutte at lade noget gå Sig Selv imod.

Næste Afsnit Kapitel