Kapitel: 11 GUD ELLER EGOET
Afsnit - 11 GUD ELLER EGOET Næste

Introduktion
1. Enten er Gud eller egoet sindssygt. Hvis du vil undersøge bevismaterialet på begge sider på en fair måde, vil du opdage, at dette må være sandt. Hverken Gud eller egoet foreslår et delvist tankesystem. De er begge internt konsekvente, men de er diametralt modsatte på alle måder, således at en delvis tilslutning er umulig. Husk også, at deres resultater er lige så forskellige som deres grundlag, og deres fundamentalt uforenelige naturer kan ikke forenes gennem en vaklen frem og tilbage mellem dem. Intet levende er faderløst, for liv er skabelse. Derfor er din beslutning altid et svar på spørgsmålet: »Hvem er min fader«? Og du vil være tro mod den fader, du vælger.

2. Men hvad ville du sige til en, som troede, at dette spørgsmål indebærer en konflikt? Hvis du lavede egoet, hvordan kunne egoet så have lavet dig? Autoritetsproblemet er stadig den eneste kilde til konflikt, for egoet blev lavet ud fra Guds Søns ønske om at være fader for Ham. Egoet er da ikke andet end et bedragerisk system, hvor du lavede din egen fader. Begå ikke nogen fejlfortolkninger her. Det lyder sindssygt, når det udtrykkes i fuldendt ærlighed, men egoet ser aldrig på det, det gør, med fuldendt ærlighed. Men det er dets sindssyge præmisser, som er omhyggeligt gemt i dets tankesystems mørke grundstene. Enten er egoet, som du lavede, din fader, eller også vil hele dets tankesystem falde.

3. Du laver ved at projicere, men Gud skaber ved at udvide. Du er Guds grundsten, for lyset er Hans tankesystem. Husk Strålerne, som er der usete. Jo mere du nærmer dig Hans tankesystems centrum, jo klarere bliver lyset. Jo nærmere du kommer grundlaget af egoets tankesystem, jo mørkere og jo mere skjult bliver vejen. Dog er selv den lille gnist i dit sind nok til at oplyse den. Bring frygtløst dette lys med dig og hold det modigt op imod egoets tankesystems grundlag. Vær villig til at bedømme det i fuldendt ærlighed. Luk rædselens mørke hjørnestene op, hvorpå det hviler, og bring det ud i lyset. Der vil du se, at det hvilede på meningsløshed, og at alt det, som du har været bange for, ikke havde noget grundlag.

4. Min broder, du er en del af Gud og en del af mig. Når du endelig har set på egoets grundlag uden at trække dig tilbage, vil du også have set på vort. Jeg kommer til dig fra vor Fader for at tilbyde dig alt endnu engang. Afslå det ikke for at beholde en mørk hjørnesten gemt i dig, for dens beskyttelse vil ikke frelse dig. Jeg giver dig lampen, og jeg vil gå sammen med dig. Du vil ikke tage ud på denne rejse alene. Jeg vil føre dig til din sande Fader, Som har brug for dig, som jeg også har. Vil du ikke besvare kærlighedens kalden med glæde?

Næste Afsnit Kapitel