Kapitel: 21 FORNUFT OG PERCEPTION
Afsnit - 21 FORNUFT OG PERCEPTION Næste

Introduktion
1. Projektioner fremkalder perceptioner. Den verden, du ser, er det, du gav den, ikke mere end dette. Men selv om det ikke er mere end dette, er det heller ikke mindre. Derfor er den vigtig for dig. Den er vidnet til din sindstilstand, det ydre billede på en indre tilstand. Som en mand tænker, således opfatter han. Søg derfor ikke at ændre verden, men vælg at ændre din opfattelse af verden. Perceptionen er et resultat, ikke en årsag. Og det er grunden til, at grader af vanskeligheder ved mirakler er uden mening. Alt det, som man betragter med klarsynet, er helbredt og helligt. Intet af det, som opfattes uden dette, betyder noget som helst. Og der, hvor der ikke er nogen betydning, er der kaos.

2. Forbandelsen er din bedømmelse af dig selv, og det er dette, som du projicerer ud på verden. Se den som forbandet, og det eneste, du ser, er, hvad du gjorde for at skade Guds Søn. Hvis du ser ulykker og katastrofer, forsøgte du at korsfæste ham. Hvis du ser hellighed og håb, forenede du dig med Guds Vilje for at sætte ham fri. Der findes ikke andre valg end disse to afgørelser. Og du vil se vidnet til det valg, du foretog og derigennem lære af det, hvad det var, du valgte. Den verden, du ser, viser dig blot, hvor megen glæde du har tilladt dig at se i dig selv og at acceptere det som dit. Og hvis dette er dens betydning, så må magten til at give glæden til den ligge inden i dig.

Næste Afsnit Kapitel