Kapitel: 30 DEN NY BEGYNDELSE
Afsnit - 30 DEN NY BEGYNDELSE Næste

Introduktion
1. Pensummet vil nu fokusere på den ny begyndelse. Målet er klart, men du har nu brug for nøjagtige metoder til opnåelsen af det. Hastigheden, hvorved det kan opnås, afhænger udelukkende af denne ene ting: Din villighed til at øve hvert et skridt. Hvert enkelt vil hjælpe en smule, hver gang det forsøges. Og sammen vil disse skridt føre dig fra drømme om dømmekraft til tilgivende drømme og ud af smerten og frygten. De er ikke nye for dig, men endnu er de mere ideer end tankeregler. Så nu har vi brug for at øve dem for en tid, hidtil de bliver til leveregler. Vi søger nu at gøre dem til vaner, så du har dem klar til brug i enhver situation.

Næste Afsnit Kapitel