Kapitel: 4 EGOETS ILLUSIONER
Afsnit - 4 EGOETS ILLUSIONER Næste

Introduktion
1. Bibelen siger, at du skulle følge en broder dobbelt så langt, som han beder dig om. Den foreslår bestemt ikke, at du bremser ham på hans rejse. Hengivelse til en broder kan heller ikke bremse dig. Det kan kun føre til fælles fremgang. Resultatet af ægte hengivelse er inspiration, et ord, som rigtig forstået betyder det modsatte af træthed. At være træt er at være uden ånd, men at være inspireret er at være i ånden. At være egocentrisk er at være uden ånd, men at være Selv-centreret i dets rette betydning, er At være inspireret eller i ånden. De i sandhed inspirerede er oplyste og kan ikke forblive i mørket.

2. Du kan tale fra ånden eller fra egoet, som du vælger det. Hvis du taler fra ånden, har du valgt at »være stille og vide, at Jeg er Gud«. Disse ord er inspirerede, fordi de afspejler viden. Hvis du taler fra egoet, afskriver du viden i stedet for at bekræfte den, og fratager derfor dig selv ånden. Tag ikke ud på nyttesløse rejser, fordi de i sandhed er forgæves. Egoet kan måske ønske dem, men ånden kan ikke tage afsted på dem, da den er for altid uvillig til at forlade sit Fundament.

3. Rejsen til korset skulle være den sidste »nyttesløse rejse«. Du må ikke blive hængende ved den, men blot affærdige den som færdiggjort. Hvis du kan acceptere den som din sidste nyttesløse rejse, kan du også frit deltage i min genopstandelse. Indtil du gør dette, er dit liv i sandhed spildt. Det genopfører blot adskillelsen, magttabet, egoets forgæves forsøg på genoprettelse, og til sidst korsfæstelsen af kroppen, eller døden. Sådanne gentagelser er uendelige, indtil de frivilligt opgives. Lav ikke den patetiske fejl at »klynge dig til det gamle, knudrede kors«. Det eneste budskab i korsfæstelsen er, at du kan overvinde korset. Indtil da er du fri til at korsfæste dig selv, lige så mange gange som du har lyst til. Det er ikke det Evangelium, som Jeg havde i sinde at tilbyde dig. Vi skal på en anden rejse, og hvis du vil læse disse lektioner omhyggeligt, vil de hjælpe dig med at forberede dig på turen.

Næste Afsnit Kapitel