Kapitel: 6 LEKTIONEN OM KÆRLIGHED
Afsnit - 6 LEKTIONEN OM KÆRLIGHED Næste

Introduktion
1. Forholdet mellem vrede og angreb er indlysende, men forholdet mellem vrede og frygt er ikke altid så indlysende. Vrede involverer altid projektion af adskillelse, som i sidste instans altid må accepteres som ens eget ansvar i stedet for at beskylde andre for det. Vrede kan ikke opstå, medmindre du tror, at du er blevet angrebet, at dit eget angreb derved retfærdiggøres, og at du på ingen måde er ansvarlig for dette. Idet disse tre fuldt ud irrationelle præmisser antages, må den lige så irrationelle konklusion følge, at en broder er mere værdig til dit angreb end til din kærlighed. Hvad kan man forvente af sindssyge præmisser andet end sindssyge konklusioner? Måden, hvorpå en sindssyg konklusion forløses, er at betragte sundheden af de præmisser, hvorpå den hviler. Du kan ikke angribes, angreb har ingen retfærdiggørelse, og du er ansvarlig for det, du tror.

2. Du er blevet bedt om at bruge mig som din model for at lære, siden et ekstremt eksempel er et yderst nyttigt hjælpemiddel. Alle underviser, og underviser hele tiden. Det er et ansvar, du uafvendeligt påtager dig, i det øjeblik du accepterer nogen form for præmisser, og ingen kan organisere sit liv uden et tankesystem. Når først du har udviklet et eller andet tankesystem, lever du efter det og underviser i det. Din evne til trofasthed overfor et tankesystem er måske fejlplaceret, men det er stadig en slags trofasthed, og den kan omdirigeres.

Næste Afsnit Kapitel