0 Introdution 1> english

1. Det er nødvendigt at have et teoretisk grundlag, som ramme for at gøre arbejdsbogens øvelser meningsfyldte, men det er udførelsen af øvelserne, der gør muligt at nå kursets mål. Et uøvet sind kan intet opnå. Det er denne arbejdsbogs formål at træne dit sind til at tænke på den måde, som tekstbogen angiver.

2. Øvelserne er meget enkle. Der behøves ikke megen tid, og det betyder ikke noget, hvor du udfører dem. Der er ikke brug for nogen forberedelse. Øvelsesperioden er et år. Øvelserne er nummererede fra 1 til 365. Forsøg ikke mere end en øvelse pr. dag.

3. Arbejdsbogen er inddelt i to hovedafsnit, hvor den første omhandler aflæringen af den måde, hvorpå du ser lige nu, og den anden beskæftiger sig med opnåelsen af sand perception. Med undtagelse af gentagelsesperioderne, er hver dag planlagt omkring en central ide, som fremsættes først. Dette følges af en beskrivelse af den nøjagtige fremgangsmåde af, hvordan dagens ide anvendes.

4. Arbejdsbogens formål er systematisk at optræne dit sind til at opfatte alt og alle i denne verden på en helt anden måde. Øvelserne er planlagt, så de hjælper dig med at generalisere lektionerne, så du forstår, at hver enkelt af dem er lige anvendelig på alt og alle, du ser.

5. Overføringen af træningen af sand perception går ikke frem på sammen måde som overføringen af træning i denne verden. Hvis sand perception på noget tidspunkt er opnået i forbindelse med en hvilken som helst person, situation eller oplevelse, er den fulde overføring fra dette til alt og alle en vished. På den anden side vil en enkelt undtagelse fra sand perception umuliggøre dens fuldbyrdelse.

6. De eneste generelle regler, der må påses igennem dette, er da: Først, at øvelserne udføres med stor nøjagtighed som angivet. Dette vil hjælpe dig med at generalisere de involverede ideer til enhver situation, hvori du måtte befinde dig og alle og enhver i den. Dernæst må du være sikker på, at du ikke vælger at tro, at der er nogle personer, situationer eller ting, som disse ideer er uanvendelig på. Dette vil forstyrre overførslen af træningen. Den sande perceptions sande natur er, at den er ubegrænset. Det er det modsatte af den måde, hvorpå du ser lige nu.

7. Øvelsernes overordnede mål er et forøge din evne til at udvide de tanker, du træner, til at omfatte alt. Dette kræver ingen indsats af dig. Selve øvelserne opfylder de betingelser, der er nødvendige for den slags overførsel.

8. Nogle af de ideer, som arbejdsbogen fremlægger, vil du have besvær med at tro, og andre kan synes temmelig overraskende. Dette betyder ikke noget. Du bliver udelukkende bedt om at anvende ideerne på den anviste måde. Det er anvendelsen af dem, der vil give dem deres mening og som vil vise dig, at de er sande.

9. Husk blot dette; du behøver ikke at tro på disse ideer, du behøver ikke acceptere dem, og du behøver endda ikke at ønske dem velkomne. Nogle af dem vil du måske endda aktivt sætte dig imod. Intet af dette betyder noget eller vil på nogen måde nedsætte deres anvendelighed. Men tillad ikke dig selv at gøre undtagelser i anvendelsen af de ideer, som øvelsesbogen fremsætter, og hvad dine reaktioner til ideerne end måtte være, brug dem. Intet andet end dette er nødvendigt.