Indhold i manual 3
1 PSYKOTERAPI
1.1 Formål, proces og praksis
1.2 En udvidelse af principperne i Et Kursus i Mirakler
1.3 Introduktion
1.4 Psykoterapiens formål
2 PSYKOTERAPIPROCESSEN
2.1 I. Psykoterapiens grænser
2.2 II. Religionens plads i psykoterapien
2.3 III. Psykoterapeutens rolle
2.4 IV. Sygdomsprocessen
2.5 V. Helbredelsesprocessen
2.6 VI. Definition på helbredelse
2.7 VII. Det ideelle klient/terapeutforhold
3 PSYKOTERAPIENS PRAKSIS
3.1 I. Udvælgelsen af klienter
3.2 II. Er psykoterapi en profession?
3.3 III. Spørgsmålet om betaling
4 BØNNENS SANG
4.1 I. Sand bøn
4.2 II. Bønnens stige
4.3 III. At bede for andre
4.4 IV. At bede sammen med andre
4.5 V. Stigen ender
5 TILGIVELSE
5.1 I. Tilgivelsen af dig selv
5.2 II. Tilgivelse-for-at-ødelægge
5.3 III. Tilgivelse-til-frelse
6 HELBREDELSE
6.1 I. Grunden til sygdom
6.2 II. Den falske og den sande helbredelse
6.3 III. Adskillelse og enhed
6.4 IV. Helbredelsens hellighed