Manual 1 11. HVORDAN ER FRED EN MULIGHED I DENNE VERDEN? Næste Kapitel Indhold

1) Dette er et spørgsmål, som alle må stille. Fred synes bestemt at være en umulighed her, men Guds Ord lover andre ting, der såvel som dette synes at være umuligt. Hans Ord har lovet fred. Det er også blevet lovet, at der ikke findes nogen død, at opstandelsen må ske, og at genfødsel er menneskets arv. Den verden, som du ser, kan ikke være den verden, som Gud elsker, og alligevel forsikrer Hans Ord os om, at Han elsker verden. Guds Ord har lovet, at fred er mulig her, og hvad Han lover, kan næppe være umuligt. Men det er sandt, at vi må se anderledes på verden, hvis Hans løfter skal kunne accepteres. Det, verden er, er blot en information. Du kan ikke vælge, hvad den skal indeholde. Men du kan vælge, hvordan du vil opfatte den. Ja, i virkeligheden må du vælge dette.

2) Igen kommer vi til spørgsmålet om dømmekraft. Spørg dig selv denne gang, om det er mere sandsynligt, at din dømmekraft eller Guds Ord er sandt. For de siger forskellige ting om verden, og så modstridende ting, at det er værdiløst at forsøge at forene dem. Gud tilbyder verden frelse; din dømmekraft ville fordømme den. Gud siger, at der ikke er nogen død; din dømmekraft ser kun døden som den uafvendelige slutning på livet. Guds ord forsikrer dig om, at Han elsker verden; din dømmekraft siger, at den ikke kan elskes. Hvem har ret? For en af Jer har uret. Sådan må det være.

3. Teksten forklarer, at Helligånden er Svaret på alle de problemer, du har frembragt. Disse problemer er ikke virkelige, men det er betydningsløst for dem, der tror på dem, og enhver tror på det, han har frembragt, for det fremkom, fordi han troede på det. Ind i denne mærkelige og paradoksale situation, som er uden mening og uden fornuft, men hvor der ikke synes at være nogen udvej, har Gud sendt Sin Dømmekraft for at besvare din. Mildt erstatter Han din dømmekraft med Sin. Og igennem denne ombytning bliver det uforståelige gjort forståeligt. Hvordan er fred en mulighed i denne verden? Med din dømmekraft er det ikke muligt og vil aldrig kunne være det. Men med Guds Dømmekraft er fred den eneste overvejelse.

4) Fred er umulig for dem, der ser krig som en mulighed. Fred er uafvendelig for dem, der tilbyder fred. Hvor let er det da ikke at afsige dig din dømmekraft over verden! Det er ikke verden, der får fred til at synes umulig. Det er den verden, du ser, der er umulig. Dog har Guds dømmekraft over denne forvrængede verden, forløst den, og gjort den rede til at modtage freden. Og freden sænker sig over den som et glædesfyldt svar. Freden hører nu hjemme her, fordi en Guds Tanke er kommet ind. hvad andet end Guds Tanke kan forvandle et helvede til en Himmel ved blot at være, hvad den er? Jorden bøjer sig for dens nådige Tilstedeværelse, og den bøjer sig som svar for at hjælpe den op igen. Nu ser spørgsmålet anderledes ud. Det lyder ikke længere: »Er fred en mulighed i denne verden«? men i stedet: »Er det ikke umuligt, at freden ikke skulle herske her«?

Næste Kapitel Indhold