Manual 1 18. HVORDAN FORETAGES KORREKTIONER? Næste Kapitel Indhold

1) En blivende korrektion, og kun dette er sand korrektion, kan ikke foretages, før Guds lærer er holdt op med at forveksle fortolkning med fakta eller illusioner med sandhed. Hvis han diskuterer med sin elev om magiske tanker, angriber dem, prøver på at fastlægge deres fejl eller demonstrerer deres falskhed, er han blot et vidne til deres virkelighed. Depressionen er derefter uafvendelig, for han har bevist, både for sin elev og sig selv, at det er deres opgave at flygte fra det, der er virkeligt, og dette kan kun være umuligt. Virkelighed er uforanderlig. Magiske tanker er ikke andet end illusioner. Ellers ville frelsen blot være den samme, ældgamle, umulige drøm, blot i en anden skikkelse. Men drømmen om frelse har et nyt indhold. Det er ikke kun i formen, at forskellen ligger.

2) Guds læreres største lektion er at lære, hvordan de helt uden vrede skal reagere overfor magiske tanker. Kun på denne måde kan de proklamere sandheden om sig selv. Igennem dem kan Helligånden nu tale om Guds Søns virkelighed. Nu kan han minde verden om syndefrihed, den eneste uforandrede og uforanderlige tilstand i alt det, som Gud skabte. Nu kan han tale Guds Ord til de ører, der lytter, og bringe Kristi klarsyn til de øjne, der ser. Nu er Han fri til at undervise alle sind i sandheden om, hvem de er, så de gladeligt vil bringes tilbage til Ham. Nu er skylden tilgivet, den findes overhovedet ikke i Hans synsfelt og i Guds Ord.

3) Vreden skriger blot: »Skyld er en virkelighed«! Virkeligheden bliver slettet, når denne sindssyge tro ses som en erstatning for Guds Ord. Kroppens øjne »ser« nu; kun dens ører kan »høre«. Dens lille rumlighed og dens svage åndedrag bliver nu målestokken for virkeligheden. Og sandheden bliver diminutiv og meningsløs. Korrektionen har ét svar på alt dette og til den verden, der hviler derpå:

Du forveksler fortolkning med sandhed. Og du har ikke ret. Men en fejltagelse er ikke nogen synd, ej heller er virkeligheden fjernet fra sin trone ved dine fejltagelser. Gud råder for evigt, og kun Hans love sejrer i dig og i verden. Hans Kærlighed forbliver det eneste, der findes. Frygt er illusion, for du er som Ham.

4) For at kunne helbrede bliver det derfor af største betydning for Guds lærer at lade alle sine egne fejltagelser korrigere. Hvis han fornemmer selv den svageste antydning af irritation i sig, når han reagerer på nogen, lad ham da øjeblikkeligt indse, at han har foretaget en fortolkning, der ikke er sand. Lad ham da vende sig til sin Evige Guide, og lad Ham afgøre, hvad reaktionen skal være. Sådan er han helbredt, og i hans helbredelse ligger også hans elevs helbredelse. Guds lærers eneste ansvar er at acceptere Forsoningen for sig selv. Forsoning betyder korrektion eller aflæring af fejltagelser. Når dette er opnået, bliver Guds lærer en mirakelarbejder per definition. Hans synder er ham forladt, og han forbander ikke mere sig selv. Hvordan kan han da forbande nogen anden, og hvem findes, som hans tilgivelse kan undlade at helbrede?

Næste Kapitel Indhold