Manual 1 20. HVAD ER GUDS FRED? Næste Kapitel Indhold

1) Det er blevet sagt, at der er en type fred, der ikke er af denne verden. Hvordan kan man genkende den? Hvordan finder vi den? Og når vi har fundet den, hvordan kan vi beholde den? Lad os betragte hvert af disse spørgsmål enkeltvis, for hvert af dem viser et nyt og anderledes skridt på vejen.

2) Først, Hvordan kan Guds Fred genkendes? Guds Fred genkendes allerførst på en eneste ting; på enhver måde er den fuldstændig ulig alle forudgående erfaringer. Den fremkalder ikke noget i sindet, som har været der før. Den medbringer ikke nogen forudgående associationer. Det er en fuldstændig ny ting. Ja, der er en kontrast mellem denne ting og hele fortiden. Men mærkeligt nok er det ikke en kontrast af virkelige forskelle. Fortiden forsvinder blot, og i dens sted er der en evig stilhed. Kun dette. Kontrasten, som vi først opfattede, er blot forsvundet. Stilheden har strakt sig ud over alle ting.

3) Hvordan finder man denne stilhed? Ingen, som søger dens betingelser, kan undgå at finde den. Guds fred kan aldrig komme ind, hvor vreden er, for vrede må fornægte fredens eksistens. Den, der ser vreden retfærdiggjort på nogen som helst måde eller under nogen forhold overhovedet, forkynder, at fred er meningsløs og må tro på, at den ikke kan eksistere. Under sådanne betingelser kan freden ikke findes. Derfor er tilgivelsen den nødvendige betingelse for at finde Guds fred. Ja, mere end dette; når tilgivelsen er til stede, må der være fred. For hvad andet end angreb vil føre til krig? Og hvad andet end fred er modsætningen til krig? Her fremstår den første kontrast klart og tydeligt. Men når freden er fundet, er krigen meningsløs. Og det er nu konflikten selv, der opfattes som ikkeeksisterende og uvirkelig.

4) Hvordan bevares Guds fred, når først den er fundet? Tilbagevendende vrede i hvilken som helst skikkelse vil sænke det tunge forhæng endnu engang, og den overbevisning, at fred ikke kan eksistere, vil med sikkerhed vende tilbage. Krig bliver igen accepteret som den eneste virkelighed. Nu må du igen lægge sværdet bort uden at vide, at du igen har samlet det op. Men når du nu blot svagt husker, hvilken lykke du havde uden det, vil du lære, at du igen må have taget det i hånden som dit forsvar. Stands et øjeblik, og tænk på følgende: Er det strid, du ønsker, eller er Guds fred et bedre valg? Hvad giver dig mest? Et roligt sind er ikke nogen lille gave. Ville du ikke hellere leve end vælge at dø?

5) Livet er glæde, men døden kan kun græde. Du ser i døden en flugtmulighed fra det, du skabte. Men dette ser du ikke; at du skabte døden, og at den blot er en illusion om en afslutning. Døden kan ikke være en flugtmulighed, for det er ikke i livet, problemet ligger. Livet har ingen modsætning, for det er Gud. Liv og død synes at være modsætninger, da du har bestemt, at døden afslutter livet. Tilgiv verden, og du vil forstå, at alt, som Gud skabte, ikke kan have en afslutning, og intet, som Han ikke skabte, er virkeligt. Vort kursus forklares i denne ene sætning. I denne ene sætning får vores udførelse af opgaven sin eneste retning, og i denne ene sætning bliver hele Helligåndens pensum fremlagt nøjagtig, som det er.

6) Hvad er Guds fred? Ikke andet end dette; den enkle forståelse af, at Hans Vilje er fuldstændig uden modsætning. Der findes ikke en tanke, der kan modsige Hans Vilje og alligevel være sand. Kontrasten mellem Hans Vilje og din syntes blot at være virkelig. I sandhed er der ingen konflikt, for Hans Vilje er din. Nu er selve Guds Mægtige Vilje Hans gave til dig. Han forsøger ikke at beholde den for Sig Selv. Hvorfor ville du forsøge at holde dine små, svage forestillinger borte fra Ham? Guds Vilje er ét og det eneste, der findes. Dette er din arv. Universet langt ud over solen og stjernerne og enhver tanke, som du kan forestille dig, tilhører dig. Guds fred er betingelsen for Hans Vilje. Opnå Hans fred, og du husker Ham.

Næste Kapitel Indhold