Manual 1 21. HVILKEN ROLLE SPILLER ORD VED HELBREDELSE? Næste Kapitel Indhold

1) Faktisk spiller ord overhovedet ingen rolle ved helbredelse. Den motiverende faktor er bøn eller at bede om. Det, du beder om, det får du, men dette henviser til hjertets bøn ikke til de ord, du benytter i bønnen. Sommetider er ordene og bønnen modstridende; sommetider er de sammenfaldende. Det betyder ingenting. Gud forstår ikke ord, for de blev skabt af adskilte sind for at holde dem i illusionen om adskillelse. Ord kan være en hjælp, især for begyndere, til at styrke koncentrationen og at muliggøre udelukkelsen af eller i det mindste kontrollen over uvedkommende tanker. Lad os imidlertid ikke glemme, at ord blot er symboler for symboler. De er derfor i en dobbelt afstand fra virkeligheden.

2) Ligesom symboler henviser ord til helt specifikke ting. Selv når de synes mest abstrakte, har det billede, vi får i sindet, en tendens til at være meget konkret. Hvis ikke der opstår et specifikt referencebillede i sindet i forbindelse med ordet, har ordet meget lidt eller ingen praktisk betydning og kan derfor ikke hjælpe i helbredelsesprocessen. Hjertets bøn beder ikke om konkrete ting. Den anmoder altid om en eller anden oplevelse, og de konkrete ting den beder om er efter ham der fremsætter ønskets mening, de ting der vil medføre den ønskede oplevelse. Ordene er da symboler for de ting, der bedes om, men tingene selv står blot for de erfaringer, der egentlig ønskes.

3) Bøn om ting af denne verden, vil bringe denne verdens erfaringer. Hvis hjertets bøn beder om dette, vil det blive givet, da det er det, du får. Det er umuligt at hjertets bøn forbliver ubesvaret i opfattelsen hos den, der beder. Hvis han beder om det umulige, hvis han ønsker det, der ikke eksisterer eller søger efter illusioner i sit hjerte, bliver alt dette hans. Hans beslutningskraft giver det til ham, som han har bedt om. Heri ligger helvedet og Himlen. Guds sovende Søn har kun denne kraft tilbage i sig. Det er nok. Hans ord betyder intet. Kun Guds Ord har betydning, for det symboliserer det, der ikke har nogen menneskelige symboler. Kun Helligånden forstår hvad dette Ord betyder, og dette er også nok.

4) Skal Guds lærer da undgå brugen af ord i sin undervisning? Nej, sandelig ikke! Der er mange, der må nås gennem ord, idet de endnu ikke kan høre i stilheden. Men Guds lærer må imidlertid lære at bruge ord på en ny måde. Gradvist lærer han at lade sine ord blive valgt for sig, idet han holder op med selv at bestemme, hvad han ønsker at sige. Denne proces er blot et specielt eksempel på lektionen i arbejdsbogen, der siger: »Jeg træder tilbage og lader Ham lede mig«. Guds lærer accepterer de ord, der bliver ham tilbudt og giver, som han modtager. Han styrer ikke sin tales retning. Han lytter og hører og taler.

5) En stor forhindring i denne del af hans uddannelse er Guds lærers frygt for gyldigheden af det, han hører, og det, han får at høre, kan virkelig være temmelig overraskende. Det kan også synes at være temmelig irrelevant i forhold til det forelagte problem, som han opfatter det, og kan i virkeligheden konfrontere læreren med en situation, der synes at være meget pinlig for ham. Alt dette er dømmekraft uden værdi. Den er hans egen og kommer fra en lurvet selvopfattelse, som han gerne ville lade bag sig. Bedøm ikke de ord, der kommer til dig, men giv dem videre i tillid. De er langt visere end dine egne. Guds lærere har Guds Ord bag deres symboler, og Han giver Selv Sin Ånds kraft til de ord, de benytter, idet Han løfter dem fra at være meningsløse symboler til at være selve Råbet fra Himlen.

Næste Kapitel Indhold