Manual 1 28. HVAD ER OPSTANDELSEN? Næste Kapitel Indhold

1) Meget enkelt: Opstandelsen er besejringen eller overvindelsen af døden. Det er en genopvågnen eller en genfødsel; en ændret mening om verdens betydning. Det er accepten af Helligåndens fortolkning af verdens formål; accepten af Forsoningen for sig selv. Det er afslutningen på drømmene om elendighed, og den glade bevidsthed om Helligåndens endelige drøm. Det er genkendelsen af Guds gaver. Det er drømmen, hvor kroppen fungerer perfekt uden anden funktion end kommunikation. Det er den lektie, hvor al indlæring standser, for den er opslugt og overgået med dette. Det er invitationen til Gud om at tage det endelige skridt. Det er afkaldet på alle andre formål, alle andre interesser, alle andre ønsker og alle andre bekymringer. Det er Sønnens enkle behov for Faderen.

2) Genopstandelsen er fornægtelsen af døden, idet den bekræfter livet. Således er al verdens tænkning fuldstændig vendt på hovedet. Livet genkendes nu som frelse, og smerte og elendighed af enhver art opfattes nu som helvede. Kærligheden frygtes ikke længere, men ønskes gladelig velkommen. Afguder er forsvundet, og erindringen om Gud skinner uhindret hen over verden. Kristi Åsyn ses i alt levende og intet holdes i mørke ud over tilgivelsens lys. Ingen sorg er tilbage på jorden. Himlens glæde er kommet til den.

3) Her slutter pensummet. Fra dette sted er der ikke behov for retningsgivere. Synet er fuldstændig korrigeret og fejltagelser opløst. Angreb er meningsløse, og freden er kommet. Pensummets mål er opnået. Tanker vender sig til Himlen og bort fra helvede. Alt det, man længes efter, er tilfredsstillet, for hvad er der tilbage at besvares og hvad er ufuldstændigt? Den sidste illusion breder sig over verden, idet den tilgiver alle ting og erstatter alle angreb. Hele omvendelsen er fuldbyrdet. Intet er efterladt til at modsige Guds Ord. Der er ingen modsætning til sandheden, og nu kan sandheden til sidst ankomme. Hvor hurtigt vil den ikke komme„ når den bliver bedt om at komme for at opsluge en sådan verden!

4) Alle verdens hjerter er rolige i dyb forventning, for tiden for det evigtvarende er nær. Der findes ingen død. Guds Søn er fri, og i denne frihed ligger enden på frygt. Der er ikke mere nogle skjulte steder tilbage på jorden til at beskytte syge illusioner, frygtens drømme og fejlopfattelser af universet. Alle ting ses i lys, og i lyset bliver deres formål ændret og forstået, og vi, Guds børn, rejser os fra støvet og betragter vor fuldendte syndefrihed. Himlens sang høres over hele verden, medens den løftes op og bringes ind i sandheden.

5) Nu er der ikke mere nogen skelnen. Forskelle er forsvundet og Kærlighed ser på Sig Selv. Hvilket andet syn er der behov for? Hvad er der tilbage, som synet kunne gøre noget ved? Vi har set Kristi Åsyn, Hans syndefrihed, Hans Kærlighed bag alle skikkelser og ud over alle formål. Hellige er vi, for Hans hellighed har i sandhed sat os fri, og vi accepterer Hans hellighed som vor egen; som den er. Som Gud skabte os, vil vi vedblive at være i al evighed, og vi ønsker os ikke andet, end at Hans Vilje skal være vores. Illusionen om en anden vilje fortaber sig, for enhed i formål er blevet fundet.

6) Disse ting venter på os alle, men vi er endnu ikke indstillede på at byde dem velkomne i glæde. Så længe et eneste sind er besat af onde drømme, er tanken om helvede virkelig. Guds lærere har det mål at vække de sovende sind for der at se synet af Kristi Åsyn, der erstatter deres drømme. Tanken om mord erstattes med velsignelse. Dømmekraften lægges bort og gives til Ham, Hvis funktion det er at dømme, og i Hans endelige dom bliver sandheden om Guds hellige Søn genskabt. Han er forløst, for han har hørt Guds Ord og forstået dets betydning. Han er fri, for han lod Guds Stemme udråbe sandheden, og alle dem, han før søgte at korsfæste, genopstår sammen med ham, ved hans side, idet han forbereder sig sammen med dem til at møde sin Gud.

Næste Kapitel Indhold