Manual 1 Næste Afsnit - VII. Gavmildhed
4. HVAD KARAKTERISERER GUDS LÆRERE? Næste Kapitel Indhold

1) Begrebet gavmildhed har en speciel betydning for Guds lærer. Det er ikke i den normale betydning af ordet; ja faktisk er det en betydning, der skal læres og læres meget omhyggeligt. Ligesom alle de andre træk hos Guds lærere, hviler denne endegyldigt på tillid, for uden tillid kan ingen være gavmilde i ordets sande betydning. For verden betyder gavmildhed »at give bort« i betydningen »at opgive noget«. For Guds lærere betyder det at give bort for at kunne beholde. Dette er blevet understreget i teksten og i arbejdsbogen, men det er måske endnu mere fremmed for denne verdens tankegang end mange andre ideer i pensummet. Det, der får den til at virke mere mærkelig, ligger hovedsageligt i den tydelighed, hvormed den vender verdens tankegang på hovedet. I sin tydeligste form og på det enkleste plan betyder ordet det diametralt modsatte for Guds lærere i forhold til, hvad det betyder for verden.

2) Guds lærer er gavmild ud fra Egen interesse. Dette henviser imidlertid ikke til det selv, som verden taler om. Guds lærer ønsker ikke noget, som han ikke kan give bort, for han indser, at det ville være værdiløst for ham pr. definition. Hvad skulle han bruge det til? Han kunne kun miste på grund af det. Han kunne ikke vinde noget. Derfor søger han ikke det, som kun han kan beholde, for det er en garanti, der sikrer at han mister. Han ønsker ikke at lide. Hvorfor skulle han påføre sig selv smerte? Men han ønsker at beholde de ting for sig selv, der kommer fra Gud, og derfor også for Hans Søn. Det er de ting, der tilhører ham. Dem kan han give bort i sand gavmildhed, idet han derved for altid bevarer dem for sig selv.

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold