Manual 1 Næste Afsnit - VIII. Tålmodighed
4. HVAD KARAKTERISERER GUDS LÆRERE? Næste Kapitel Indhold

1) De, der er sikre på resultatet, har råd til at vente og at vente uden ængstelse. Tålmodighed er naturligt for Guds lærer. Det eneste, han ser, er et sikkert resultat på et tidspunkt, der måske er ukendt for ham, men som er utvivlsomt. Tidspunktet vil være lige så rigtigt som svaret. Og dette er sandt for alt, der sker nu eller i fremtiden. Fortiden indeholdt heller ikke nogen fejltagelser; intet, der ikke tjente det formål at gavne verden såvel som den, for hvem det syntes at ske. Måske blev det ikke forstået dengang. Alligevel er Guds lærer villig til endnu engang at overveje alle de beslutninger, han tog i fortiden, hvis de er skyld i smerte for nogen. Tålmodighed er naturligt for dem, der har tillid. Sikre på den endelige fortolkning af alle ting i tid, kan intet fortidigt eller fremtidigt resultat skabe frygt hos dem.

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold