Manual 1 Næste Afsnit - IX. Troskab
4. HVAD KARAKTERISERER GUDS LÆRERE? Næste Kapitel Indhold

1) Graden af Guds lærers troskab er målestokken for hans udvikling i pensummet. Udvælger han stadig enkelte aspekter af sit liv, som han kan lære af, medens han holder andre adskilte? Hvis det er sådan, så er hans udvikling begrænset, og hans tillid endnu ikke fast forankret. Troskab er Guds lærers tillid til, at Guds Ord vil sætte alt på plads; ikke blot nogle, men alle. Generelt begynder hans troskab med at fokusere på enkelte problemer og holder dem omhyggeligt begrænsede for en tid. At overgive alle problemer til et Svar er fuldstændig at vende verdens tankegang på hovedet, og kun dette er troskab. Intet andet end dette fortjener navnet, og dog er hvert et skridt, hvor lille det end er, værd at opnå. Parathed, som teksten bemærker, er ikke det samme som at beherske det.

2) Sand troskab afviger ikke. Idet den er konstant, er den fuldstændig ærlig. Da den ikke vakler, er den fuld af tillid. Da den er baseret på frygtløshed, er den mild. Da den er sikker, er den glædesfyldt. Og da den er tillidsfuld, er den tolerant. Troskab kombinerer da i sig Guds læreres andre træk. Det antyder accepten af Guds Ord og Hans definition af Sin Søn. Det er mod Dem, at troskaben i sin sande betydning altid er rettet. Det er mod Dem, den ser, søgende, indtil den finder. Forsvarsløshed slutter sig naturligt til, og glæden er dens betingelse, og når den har fundet, hviler den i rolig sikkerhed på Det eneste, som har fortjent troskaben.

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold