Manual 1 Afsnit - III. Guds lærers funktion
5. HVORDAN OPNÅR MAN HELBREDELSE? Næste Kapitel Indhold

1) Hvis klienten må ændre sit sind for at kunne blive helbredt, hvad gør så Guds lærer? Kan han ændre klientens sind for ham? Bestemt ikke. Overfor dem, der allerede er villige til at ændre deres sind, har han ingen funktion ud over at fryde sig med dem, for de er blevet lærere for Gud sammen med ham. Han har imidlertid en mere speciel funktion overfor dem, der ikke forstår, hvad helbredelse er. Disse klienter har ikke forstået, at de har valgt sygdom. Tværtimod tror de, at det er sygdommen, der har valgt dem. De er heller ikke fordomsfrie på dette punkt. Kroppen fortæller dem, hvad de skal gøre, og de adlyder. De har ingen anelse om, hvor sindssygt dette koncept er. Hvis de endda blot anede det, ville de være helbredt. Alligevel har de ingen anelse om det. For dem er adskillelsen meget virkelig.

2) Til dem kommer Guds lærere for at repræsentere et andet valg, som de har glemt. Blot tilstedeværelsen af en Guds lærer er en påmindelse. Hans tanker beder om tilladelse til at sætte spørgsmålstegn ved det, som patienten har accepteret som sandt. For Guds budbringere er Hans lærere symbolet på frelsen. De beder klienten om tilgivelse for Guds Søn i hans eget navn. De står for alternativet. Med Guds Ord i deres sind, kommer de med velsignelsen, ikke for at helbrede de syge, men for at minde dem om midlet, som Gud allerede har givet dem. Det er ikke deres hænder, der helbredet Det er ikke deres stemme, der taler Guds Ord. De giver blot, hvad der er blevet dem givet. Meget mildt råber de til deres broder om at vende sig fra døden: »Se, du Guds Søn, hvad livet kan tilbyde dig. Ville du vælge sygdom i stedet for dette«?

3) Ikke for et øjeblik overvejer de udviklede Guds lærere de former for sygdom, som deres broder tror på. At gøre dette er at glemme, at de alle har det samme formål og derfor virkelig ikke er forskellige. De søger Guds Stemme i deres broder, der ville bedrage sig selv til at tro, at Guds Søn kan føle smerte, og de minder ham om, at han ikke lavede sig selv og må forblive, som Gud skabte ham. De erkender, at illusioner ikke kan have nogen virkning. Sandheden i deres sind berører sandheden i deres brødres sind således, at illusionerne ikke bliver underbyggede. Således bringes de til sandheden; det er ikke sandheden, der bringes til dem. Således bortvises de, ikke ved en andens vilje, men med foreningen af Den Eneste Vilje med Sig Selv, Dette er Guds læreres funktion; ikke at kunne se nogen vilje som adskilt fra deres egen og ej heller deres egen som adskilt fra Guds.

Afsnit Næste Kapitel Indhold