Manual 1 9. ER DER BEHOV FOR ÆNDRINGER I GUDS LÆRERES LIVSSITUATION? Næste Kapitel Indhold

1) Der er behov for ændringer i Guds læreres sind. Dette indebærer måske eller måske ikke ændringer i den ydre situation. Husk på, at ingen er, hvor han er ved et tilfælde, og tilfældigheder har ingen plads i Guds plan. Det er meget usandsynligt at ændringer i indstilling ikke skulle være det første skridt i den nyfødte Guds lærers indlæring. Der er imidlertid ikke noget fast mønster, da indlæringen altid er meget individuel. Der er nogen, hvoraf det kræves, at de ændrer deres livssituation næsten øjeblikkeligt, men det er som regel i specielle tilfælde. Langt de fleste får et langsomt udviklende indlæringsprogram, hvori så mange forudgående fejltagelser som muligt bliver korrigeret. Især må forbindelser mellem to mennesker opfattes rigtigt, og alle den manglende tilgivelsesevnes sorte hjørnestene fjernes. Ellers har det gamle tankesystem et sted at komme tilbage til.

2) Som Guds lærer skrider frem i sin indlæring, lærer han en ting med voksende grundighed. Han træffer ikke sine egne beslutninger; Han beder sin Lærer om Hans svar, og det er dette, han følger som sin ledetråd i handlingen. Dette bliver lettere og lettere i takt med, at Guds lærer lærer at give afkald på sin egen bedømmelse. Opgivelsen af egen bedømmelse, der er den indlysende forudsætning for at kunne høre Guds Stemme, er normalt en temmelig langsom proces, ikke fordi det er vanskeligt, men fordi det ofte opfattes som en personlig fornærmelse. Indlæringen fra verdens side stiler imod et mål, der er i direkte modsætning til vort pensums mål. Verden lærer os at stole på vor egen bedømmelse som et kriterium for voksenhed og styrke. Vort pensum underviser i at give afkald på bedømmelsen som en nødvendig betingelse for frelse.

Næste Kapitel Indhold