Manual 2 2. EGOET - MIRAKLET Næste Kapitel Indhold

1) Illusioner vil ikke vare. Deres død er sikker, og dette er det eneste, der er sikkert i deres verden. Det er på grund af dette, at det er egoets verden. Hvad er egoet? Kun en drøm i forhold til det, du virkelig er. Den tanke, at du er adskilt fra din Skaber og et ønske om at være, hvad Han ikke skabte. Det er en vanviddets ting, overhovedet ikke virkelighed. Et navn for navnløsheden er alt, hvad det er. Et symbol på umuligheden; et valg om muligheder, der ikke eksisterer. Vi giver det blot navn for at hjælpe os til at forstå, at det intet andet er end en ældgammel tanke om, at det, der er lavet, besidder udødeligheden. Men hvad kunne opstå af dette udover en drøm der, som alle drømme, kun kan ende med døden?

2) Hvad er egoet? Intethed, men i en skikkelse, der ser ud som noget. I formens verden kan egoet ikke benægtes, for kun den synes virkelig. Men kunne Guds Søn, som Han skabte ham, bo i en form eller i en verden af former? Den, der beder dig om at definere egoet og at forklare, hvordan det opstod, kan kun være ham, der tror, at det er virkeligt og søger per definition at sikre, at dets flygtige natur gemmes bag de ord, der synes at gøre det til netop dette.

3) Der findes ingen definition på en løgn, der tjener til at gøre den sand. Ej heller kan der være en sandhed, som løgne effektivt kan skjule. Egoets uvirkelighed benægtes ikke af ord, ej heller er dets betydning klar, da dets natur synes at have en skikkelse. Hvem kan definere det udefinerbare? Og dog er der også her et svar.

4) Vi kan ikke virkelig definere, hvad egoet er, men vi kan sige, hvad det ikke er. Og det bliver os vist med fuldstændig klarhed. Det er fra dette, at vi uddrager, alt det, som egoet er. Betragt dets modsætning, og du vil kunne se det eneste svar, der giver mening.

5) Egoets modsætning på enhver måde, i oprindelse, virkning og konsekvenser kalder vi et mirakel, og her finder vi alt det, der ikke er egoet i denne verden. Her er egoets modsætning, og kun her kan vi se, hvad egoet var, for her ser vi alt det, det syntes at gøre, for årsag og dens virkninger må stadig være en.

6) Hvor der var mørke, ser vi nu lyset. Hvad er egoet? Hvor mørket var. Hvad er det nu, og hvor findes det? Intet og ingen steder. Nu, da lyset er kommet, forsvinder dets modsætning uden et spor. Hvor der var ondskab, er der nu hellighed. Hvad er egoet? Hvad det onde var. Hvor er egoet? I en ond drøm, der syntes at være virkelig, medens du drømte den. Hvor der var korsfæstelse, står Guds Søn. Hvad er egoet? Hvem har behov for at spørge? Hvor er egoet? Hvem har behov for at søge efter en illusion, nu da drømmene er borte?

7) Hvad er et mirakel? Ligeledes en drøm. Men betragt alle aspekter af denne drøm, og du vil aldrig stille flere spørgsmål. Betragt den venlige verden, du ser udstrakt foran dig, medens du går i mildhed. Se på dine hjælpere langs den vej, du rejser, glade i visheden om Himlen og fredens sikkerhed. Og betragt for et øjeblik også, hvad du lagde bag dig, for til sidst at gå forbi det.

8) Dette var egoet, alt det grusomme had, behovet for hævn og smerteskrigene, frygten for at dø og trangen til at dræbe, den broderløse illusion og selvet, der syntes at være alene i hele universet. Denne frygtelige fejltagelse om dig selv korrigerer miraklet så mildt som en kærlig moder, der synger sit barn til ro. Er det ikke sådan en sang, du gerne ville høre? Ville det ikke besvare alt det, du tænkte at spørge om, og endda gøre spørgsmålet meningsløst?

9 ) Dine spørgsmål har ingen svar, da de er lavet for at få Guds Stemme til at tie, Guds Stemme, der kun stiller et spørgsmål til alle: »Er du snart klar til at hjælpe mig med at redde verden«? Spørg om dette, i stedet for hvad egoet er, og du vil pludselig se en klarhed dække verden, som egoet lavede. Intet mirakel bliver da holdt borte fra nogen. Verden er frelst fra det, du troede, den var. Og det, den er, er fuldstændig uforbandet og fuldstændig ren.

10) Miraklet tilgiver; egoet forbander. Ingen af dem behøver anden definition end dette. Men kunne en definition være mere sikker eller mere på linie med det, frelsen er? Problem og svar ligger sammen her, og nu da de endelig har mødt hinanden er valget klart. Hvem vælger helvedet, når det genkendes som sådan? Og hvem ville ikke fortsætte endnu et stykke vej, når han får lov at forstå, at vejen er kort, og at Himlen er målet?

Næste Kapitel Indhold