Manual 2 3. TILGIVELSE - KRISTI ÅSYN Næste Kapitel Indhold

1) Tilgivelse er for Gud og mod Gud men ikke af Ham. Det er umuligt at tænke på noget som helst, Han skabte, der har brug for tilgivelse. Tilgivelse er da en illusion, men på grund af sit formål, som er Helligåndens, er der en forskel. I modsætning til alle andre illusioner, fører den bort fra fejltagelsen og ikke hen imod den.

2) Tilgivelse kunne kaldes en slags lykkelig fiktion; en måde, hvorpå de uvidende kunne bygge bro over svælget mellem deres perception og sandheden. De kan ikke gå den lige vej fra perception til viden, da de ikke tror, at det er deres vilje at ville dette. Dette får Gud til at se ud som en fjende i stedet for det, Han virkelig er, og det er netop denne vanvittige perception, der gør dem uvillige til blot at stå op og vende tilbage til Ham i fred.

3) Og derfor har de behov for en hjælpe-illusion, da de er hjælpeløse; en fredens Tanke, fordi de er i konflikt. Gud ved, hvad Hans Søn har brug for, før han spørger. Han er overhovedet ikke beskæftiget med form, men når indholdet er givet, er det Hans Vilje, at det skal forståes, og dette er nok. Formen indretter sig efter behovet; indholdet forbliver uændret, så evigt som sin Skaber.

4) Du må se Kristi Åsyn, før erindringen om Gud vender tilbage. Grunden er indlysende. Dette at se Kristi Åsyn involverer perception. Ingen kan se viden. Men Kristi Åsyn er det store symbol for tilgivelse. Det er frelsen. Det er symbolet for den virkelige verden. Den, der ser derpå, ser ikke mere verden. Han er så nær Himlen, som det er muligt uden for porten. Men fra denne port er der kun et skridt indenfor. Det er det sidste skridt, og dette overlader vi til Gud.

5) Tilgivelse er også et symbol, men som et symbol udelukkende for Hans Vilje, kan det ikke deles, og derfor bliver enheden, som den afspejler, Hans Vilje. Det er den eneste ting, der delvis er på jorden og alligevel er broen til Himlen.

6) Guds Vilje er det eneste, der eksisterer. Vi kan kun gå fra intet til alting; fra helvedet til Himlen. Er det en rejse? Nej, ikke i sandhed, for sandheden tager ingen steder hen, men illusioner skifter fra et sted til et andet; fra en tid til en anden. Det endelige skridt er også blot et skift. Som en perception er det delvis uvirkeligt, og alligevel vil denne del forsvinde. Det, der er tilbage, er evig fred og Guds Vilje.

7) Der findes ikke mere nogen ønsker, for ønsker ændrer sig. Selv det ønskede kan blive uvelkommen. Det må være sådan, fordi egoet ikke kan falde til ro. Men Viljen er konstant, som Guds gave, og det, Han giver, er altid som Han Selv. Det er formålet med Kristi Åsyn. Det er Guds gave for at frelse Sin Søn, se blot derpå, og du er tilgivet.

8) Hvor dejlig verden bliver i dette enestående øjeblik, da du ser sandheden om dig selv afspejlet der. Nu er du syndefri og ser din syndefrihed. Nu er du hellig og opfatter det sådan, og nu vender sindet hjem til sin Skaber; sammensmeltningen af Faderen og Sønnen, Enhedens enheder, der står bag al sammensmeltning men langt ud over dem. Gud ses ikke men er blot forstået. Hans Søn angribes ikke men erkendes.

Næste Kapitel Indhold