Manual 2 5. JESUS - KRISTUS Næste Kapitel Indhold

1) Der er ikke brug for hjælp til at komme ind i Himlen, for du har aldrig forladt den. Men der er brug for hjælp ud over dig selv, da du er omgivet af en falsk tro på din Identitet, Som Gud alene etablerede i virkeligheden. Hjælpere gives dig i mange skikkelser, selvom de på alteret er en og den samme. På den anden side af hver enkelt er en Tanke om Gud, og dette vil aldrig ændre sig. Men de har navne, som skifter for en tid, for tiden har brug for symboler, idet den selv er uvirkelig. Deres navne er legio, men vi vil ikke gå videre end navnene, som kurset selv angiver. Gud hjælper ikke, for Han kender ikke noget behov. Men Han skaber alle hjælpere for Sin Søn, medens han tror, at hans fantasier er sande. Tak Gud for dem, for de vil føre dig hjem.

2) Navnet Jesus er navnet på en, der var mand, men som så Kristi Åsyn i alle sine brødre og huskede Gud. Så han blev identificeret med Kristus, ikke længere nogen mand men et med Gud. Manden var en illusion, for han syntes at være et adskilt væsen, der gik rundt alene i en krop, der syntes at holde hans selv fra Selvet, som alle illusioner gør. Men hvem kan frelse, medmindre han ser illusionerne og identificerer dem som dets de er? Jesus forbliver en Frelser, fordi han så det falske uden at acceptere det som sandt, og Kristus havde brug for sin skikkelse, så han kunne fremstå for mennesker og redde dem fra deres egne illusioner.

3) I sin fuldstændige identificering med kristusskikkelsen den perfekte Guds Søn, Hans eneste skabelse og Hans lykke, altid lig Ham Selv og ét med Ham blev Jesus, hvad I alle må blive. Han viste vejen, så I kan følge ham. Han fører Jer tilbage til Gud, for han så vejen foran sig, og han fulgte den. Han lavede en klar adskillelse, som stadig er skjult for Jer, mellem det falske og det sande. Han tilbød en sidste demonstration for, at det er umuligt at dræbe Guds Søn; ej heller kan hans liv på nogen måde ændres af synd eller ondskab, had, frygt og død.

4) Og derfor er alle dine synder blevet dig tilgivet, fordi de ikke havde nogen virkning overhovedet, og derfor var de blot drømme. Stig op med ham, der viste dig dette, for det skylder du ham, der delte dine drømme, at de måtte blive opløst, og stadig deler dem med dig for at være et med dig.

5) Er han Kristus? Åh ja, sammen med dig. Hans lille liv på jorden var ikke nok til at undervise i den magtfulde lektion, som han lærte for Jer alle. Han forbliver hos Jer for at føre jer til Gud fra det helvede, I lavede, og når I forener Jeres viljer med hans, vil Jeres syn være hans, for Kristi øjne deles. At gå sammen med ham er lige så naturligt, som at gå sammen med en broder, du har kendt, siden du blev født, for sådan er han i sandhed. Nogle bitre afguder er der blevet lavet af ham, der blot ønskede at være verdens broder. Tilgiv ham dine egne illusioner og se, hvor kær en broder han ville ønske at være for dig, for han vil berolige dit sind til sidst og bære det til din Gud sammen med dig.

6) Er han Guds eneste Hjælper? Nej, i sandhed ikke. For Kristus påtager sig mange skikkelser med forskellige navne, indtil deres enhed bliver erkendt. Men Jesus er for Jer bringeren af Kristi enkle budskab om Guds Kærlighed. I har ikke brug for noget andet. Det er muligt at læse hans ord og nyde godt af dem uden at acceptere dem i sit liv, men alligevel ville han hjælpe dig endnu mere, hvis du ville dele dine smerter og glæder med ham og efterlade begge for at finde Guds fred. Dog er det mest hans lektie, som han ønsker, I skal lære, og den er dette:

Der findes ingen død, for Guds Søn er som sin Far. Intet, som du kan gøre, kan forandre Evig Kærlighed. Glem dine drømme om synd og skyld, og følg mig i stedet for at dele genopstandelsen med Guds Søn. Og bring med dig alle dem, Han har sendt til dig, for at du skulle holde af dem, som jeg holder af dig.

Næste Kapitel Indhold