Manual 2 6. HELLIGÅNDEN Næste Kapitel Indhold

1) Jesus er manifestationen af Helligånden, Som han nedkaldte på jorden, efter at han var steget til Himmels, eller blev fuldstændig identificeret med Kristus, Guds Søn som Han skabte Ham. Helligånden, der er en skabning af den Eneste Skaber, der skaber sammen med Ham og i Hans lige eller ånd, er evig og har aldrig ændret sig. Han blev »kaldt ned på jorden« i den forstand, at det nu var muligt at acceptere Ham og at høre Hans Stemme. Hans Stemme er Guds Stemme og har derfor taget skikkelse. Denne skikkelse er ikke Hans virkelighed, som kun Gud kender sammen med Kristus, Hans virkelige Søn, Som er en del af Ham.

2) Helligånden bliver igennem kurset beskrevet for os som Den, Der giver os svar på adskillelsen og Forsoningsplanen, idet Han etablerer vor specielle del i den samt viser os nøjagtig, hvad den er. Han har indsat Jesus som lederen af Sin plans fuldførelse, siden han var den første til at udføre sin del perfekt. Al magt i Himlen og på jorden er derfor blevet givet til ham, og han vil dele den med dig, når du har fuldført din del. Forsoningsprincippet blev givet til Helligånden længe før, Jesus satte den i bevægelse.

3) Helligånden beskrives som den tilbageblevne kommunikationsforbindelse mellem Gud og Hans adskilte Sønner. For at opfylde den specielle funktion har Helligånden påtaget sig en dobbeltrolle. Han ved, fordi Han er en del af Gud; Han sanser, da han blev sendt for at redde menneskeheden. Han er det store korrektionsprincip; bringeren af sand perception, Kristi syns medfødte kraft. Han er det lys, hvormed den tilgivne verden opfattes; hvor kun Kristi Åsyn er at se. Han glemmer aldrig Skaberen eller Hans Skabelse. Han glemmer aldrig Guds Søn. Han glemmer aldrig dig. Og Han bringer din Fars Kærlighed til dig i evige stråler, der aldrig vil gå ud, for Gud satte dem der.

4) Helligånden bor i den del af dit sind, der også er en del af Kristi Sind. Han repræsenterer dit Selv og din Skaber, Som er én. Han taler for Gud og også for dig, idet Han er ét med begge, og derfor er det Ham, der beviser, at de er et og det samme. Han synes at være en Stemme, for i den form taler Han Guds Ord til dig. Han synes at være en Guide i et fjernt land, for du har brug for den slags hjælp. Han synes at være det, der opfylder de behov, du tror, du har, men Han lader sig ikke narre, når du opfatter dig selv, som fanget af behov, du ikke har. Det er dem, Han vil frelse dig fra. Det er dem, Han vil skærme dig imod.

5) Du er Hans manifestation i denne verden. Din bror kalder på dig, for at du skal være Hans Stemme sammen med ham. Alene kan han ikke være Guds Søns Hjælper, for alene er han funktionsløs. Men sammen med dig, er han verdens Strålende Frelser, Hvis del i forløsningen, du har gjort fuldendt. Han takker dig såvel som ham, for du steg op med ham, da han begyndte at frelse verden, og du vil være med ham, når tiden er forbi, og der ikke er noget tilbage af onde drømme, hvor du danser dødens spinkle melodi. For i dens sted høres Guds Hymne for en tid, og så er Stemmen borte for ikke længere at antage skikkelse men for at vende tilbage til Guds evindelige formløshed.

Næste Kapitel Indhold