Manual 3 Afsnit - III. Tilgivelse-til-frelse
TILGIVELSE Næste Kapitel Indhold

1) Tilgivelse-til-frelse har een form, og kun een. Den beder ikke om noget bevis på uskyldighed, eller betaling under nogen form. Den argumenterer ikke med eller vurderer de fejl, den ønsker at overse. Den tilbyder ikke forræderiske gaver, ej heller lover den frihed, mens den beder om døden. Vil Gud svigte dig? Han beder blot om tillid og villighed til at lære, hvordan man kan blive fri. Han giver sin Lærer til den, som beder og søger at forstå Guds Vilje. Hans parathed til at give ligger langt over din forståelse og din evne til at begribe. Dog har Han villet, at du lærer vejen til Ham, og i Hans villighed er der sikkerhed.

2) Du Guds barn, Guds gaver er dine, ikke på grund af dine egne planer, men på grund af Hans Hellige Vilje. Hans Stemme vil lære dig, hvad tilgivelse er, og hvordan du skal give den, som Han ønsker det skal være. Søg derfor ikke at forstå det, der endnu overstiger dine evner, men lad det være den måde, hvorpå du løfter dig op, hvor Kristi Syn bliver det syn, du vælger. Opgiv alt andet, for der er ikke andet. Når nogen beder om hjælp på nogen som helst måde, er Han den, Som skal svare for dig. Alt, hvad du behøver at gøre, er at træde tilbage og ikke blande dig. Tilgivelse-til-frelse er Hans opgave, og det er Ham, der vil svare på dine vegne.

3) Vælg ikke selv formen, som Kristi Tilgivelse skal antage. Han kender måden, som kan gøre enhver bøn om hjælp til en hjælp til dig, mens du iler mod din Faders Hus. Nu kan Han gøre dine fodtrin sikre, dine ord oprigtige ikke med din egen oprigtighed, men med Hans.

4) Er du ikke træt af at være fængslet? Gud valgte ikke den triste vej for dig. Det, du har valgt, kan stadig gøres ugjort, for bønnen er nådig, og Gud er retfærdig. Hans retfærdighed er en retfærdighed, som Han kan forstå, men du kan endnu ikke. Til stadighed vil han forsyne dig med midler til at lære af Ham, således at du til sidst vil vide, at fordømmelse ikke er virkelig og kun skaber illusioner i sit onde navn. Og det er uden betydning, hvilken form drømmene synes at antage. Illusioner er usande. Guds vilje er sandheden, og du er eet med Ham i vilje og formål. Her er alle drømme forbi.

5) »Hvad skal jeg gøre for ham, din Hellige Søn«? skal være det eneste, du nogensinde spørger om, når hjælp er nødvendig, og der søges tilgivelse. Hvilken form tilgivelse end søges i, behøver du ikke at bedømme. Og lad det ikke være dig, der fastsætter måden, hvorpå tilgivelsen kommer for at frelse Guds Søn. Kristi Lys i ham er hans frigørelse, og det er dette, som besvarer råbet. Tilgiv ham, som Kristus siger, du skal, og vær du Hans øjne, som du ser på ham med og taler til ham også. Han kender behovet, spørgsmålet og svaret. Han vil sige nøjagtigt, hvad du skal gøre, i ord du kan forstå, og som du også kan bruge. Sammenbland ikke Hans funktion med din egen. Han er svaret. Du er den, der hører.

6) Og hvad er det, Han taler til dig om? Om frelse og fredens gave. Om syndens, skyldens og dødens ende. Om den rolle tilgivelsen har i Ham. Du skal blot lytte, for han vil kunne høres af enhver, som påkalder Ham, og som lægger tilgivelsen i Hans hænder. Det er blevet givet Ham at undervise i at tilgive, at undgå den ødelæggelse, hvorved den blev gjort til et middel til adskillelse, synd og død, således at den igen kan blive Guds hellige gave. Bønnen er Hans højre hånd, frigjort til at frelse, efterhånden som sand tilgivelse får lov til at vælde frem fra Hans evige årvågenhed og kærlighed. Lyt og lær og døm ikke. Det er til Gud, du skal vende dig, for at høre hvad du skal gøre. Hans svar vil være klart som morgenen, og Hans tilgivelse vil ikke være det, du tror, den er.

7) Han ved til stadighed, og det skulle være nok. Tilgivelsen har en Lærer, der ikke begår fejl. Hvil lidt i bevidstheden herom; forsøg ikke at bedømme tilgivelsen eller at måle den med en jordisk målestok. Lad den stige op til Kristus, Som vil modtage den som en gave til Ham. Han vil ikke efterlade dig uden trøst, ej heller vil han undlade at sende sine engle for at svare dig i Hans navn. Han står ved siden af døren, hvis nøgle er den eneste vej til tilgivelse. Giv nøglen til Ham, at Han kan bruge den i stedet for dig, og du vil se døren svinge roligt op, og se ind i Kristi strålende Ansigt. Se din broder der på den anden side af døren. Guds Søn, som Han har skabt ham.

Afsnit Næste Kapitel Indhold