Kapitler i manual 3
1 PSYKOTERAPI
2 PSYKOTERAPIPROCESSEN
3 PSYKOTERAPIENS PRAKSIS
4 BěNNENS SANG
5 TILGIVELSE
6 HELBREDELSE