Manual 3 Næste Afsnit - PSYKOTERAPIPROCESSEN
PSYKOTERAPIPROCESSEN Næste Kapitel Indhold

Introduktion
1) Psykoterapien er en proces, der ændrer synet på selvet. I bedste fald er dette »nye« selv en mere godgørende selvopfattelse, men psykoterapien kan næppe forventes at etablere virkeligheden. Dette er ikke dens funktion. Hvis den kan bane vejen for virkeligheden, så har den opnået den ultimative succes. Dens eneste funktion er i sidste instans at hjælpe klienten med at forholde sig til en fundamental fejltagelse; nemlig den overbevisning at vrede giver ham noget, som han virkelig ønsker sig, samt at han ved at retfærdiggøre angreb beskytter sig selv. Den grad af erkendelse han når m.h.t. at forstå, at dette er en fejltagelse, i samme grad er han virkelig frelst.

2) Klienter indgår ikke i det terapeutiske forhold med dette mål for øje. Tværtimod betyder sådanne tanker meget lidt for dem, ellers ville de jo ikke have brug for hjælp. Deres mål er at bibeholde deres selvopfattelse, nøjagtig som den er men uden den dermed forbunde smerte. Deres hele, åndelige balance hviler på den sindssyge tro på, at dette er muligt. Og da dette er fuldstændig umuligt for det sunde sind, da er det magien, de søger. I illusionernes verden er det umulige nemt gjort men kun på bekostning af at gøre illusionerne til sandhed. Klienten har allerede betalt denne pris. Nu ønsker han en »bedre« illusion.

3) I begyndelsen er klientens og terapeutens mål derfor forskellige. Terapeuten såvel som klienten kan hylde den falske selvopfattelse, men deres respektive opfattelser af »forbedring« må stadig være forskellige. Klienten håber at lære, hvordan han opnår de ønskede ændringer uden at ændre sin selvopfattelse væsentligt. Han håber i virkeligheden på at kunne stabilisere den tilstrækkeligt til, at den kan inkludere den magi, som han søger i psykoterapien. Han ønsker at gøre det sårbare usårbart og det endelige uendeligt. Det selv, han ser, er hans gud, og han ønsker blot at tjene den bedre.

4) Uanset hvor seriøs terapeuten er, så må han ønske at ændre klientens selvopfattelse på en måde, som han selv opfatter som virkelig. Opgaven for terapien er at forene disse forskelle. Forhåbentlig vil begge lære at opgive deres oprindelige mål, for det er kun igennem relationer, at man kan finde frelse. I begyndelsen er det uafvendeligt, at både terapeut og klient accepterer urealistiske mål, der ikke er helt fri for magiske overtoner. Disse vil blive opgivet af begge til sidst.

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold