Næste Kapitel
Afsnit i kapitel 2:
2 PSYKOTERAPIPROCESSEN
2.1 I. Psykoterapiens grænser
2.2 II. Religionens plads i psykoterapien
2.3 III. Psykoterapeutens rolle
2.4 IV. Sygdomsprocessen
2.5 V. Helbredelsesprocessen
2.6 VI. Definition på helbredelse
2.7 VII. Det ideelle klient/terapeutforhold