Manual 3 Næste Afsnit - V. Helbredelsesprocessen
PSYKOTERAPIPROCESSEN Næste Kapitel Indhold

1) Selvom sandheden er enkel, må den stadig læres til dem, som allerede er faret vild i endeløse labyrinter af kompleksitet. Dette er den store illusion. I dens kølvand kommer den uafvendelige tro, at for at være i sikkerhed må man kontrollere det ukendte. Denne mærkelige tro hviler på bestemte trin, der aldrig når bevidsthedsstadiet. Først klemmes den ind via den overbevisning, at der er kræfter, der skal overvindes for overhovedet at overleve. Og derefter synes det, at disse kræfter kun kan holdes i ave gennem en oppustet opfattelse af selvet, der holder det nede i mørket, som virkelig føles, og søger at løfte illusionerne op i lyset.

2) Lad os huske på, at de, der kommer til os for at få hjælp, er bitterlig bange. Det, de tror vil hjælpe, kan kun gøre skade; det, de tror vil skade dem, er det, der kan hjælpe. Fremskridt bliver umuligt, indtil klienten bliver overtalt til at vende sit forvredne syn, hvormed han ser på verden, på hovedet; hans forvredne måde at se på sig selv. Sandheden er enkel. Alligevel skal det læres til dem, der tror, at det vil udsætte dem for fare. Det må læres til dem, der vil angribe, fordi de føler sig truet, og til dem, der har brug for denne lektion om forsvarsløshed mere end noget andet, for at vise dem, hvad styrke virkelig er.

3) Hvis denne verden var ideel, kunne der måske findes en ideel terapi. Og dog ville den være nytteløs i en ideel stat. Vi taler om den ideelle undervisning i en verden, hvor den fuldkomne lærer ikke ville holde længe; den fuldkomne psykoterapeut er kun et strejf af en tanke, der endnu ikke er født. Men vi taler stadig om, hvad der alligevel kan gøres for at hjælpe de sindssyge indenfor rammerne af det opnåelige. Mens de er syge, både kan og skal de hjælpes. Ikke mere end dette forventes af psykoterapien; intet mindre end alt, hvad han har at give, er værdigt at give for terapeuten. For Gud Selv holder sin broder ud fra verden som hans frelser.

4) Helbredelsen er hellig. Intet i verden er helligere end at hjælpe en, der beder om hjælp. Og to kommer meget tæt på Gud i et sådant forsøg, hvor begrænset det end måtte være, og hvor meget det end mangler i seriøsitet. Hvor to mødes for helbredelse, vil Gud være til stede. Og Han har garanteret, at Han vil lytte og svare i sandhed. De kan være sikre på, at helbredelsen er en proces, som Han leder, fordi det er ifølge Hans Vilje. Vi har Hans ord til at lede os, når vi forsøger at hjælpe vore brødre. Lad os ikke glemme, at vi er hjælpeløse i os selv, og at vi kan støtte os til en styrke, der ligger langt ud over vores egen, korte synsvidde, der fortæller os, hvad vi skal undervise i, og hvad vi skal lære.

5) En broder, der søger hjælp, kan bringe os gaver, der overgår højdepunktet i enhver drøm. Han tilbyder os frelse, for han kommer til os som Kristus og frelser. Det, han beder om, kommer gennem ham fra Gud. Og det, vi gør for ham, bliver en gave fra os til Gud. Dette hellige råb fra Guds Søn om hjælp i sin nød, kan kun besvares af hans Far. Dog behøver Han en stemme, hvormed Han kan udtale Sit hellige ord; en hånd hvormed Han kan nå sin Søn og røre ved hans hjerte. I en sådan proces, hvem kan da ikke helbredes? Denne hellige vekselvirkning er Guds Egen plan, hvorved Hans Søn bliver frelst.

6) For to er gået sammen. Og nu holder Gud Sine løfter til os. De begrænsninger, der er lagt på både klient og terapeut betyder intet, for helbredelsen er begyndt. Hvad, de må begynde, vil deres Far fuldende. For Han har aldrig bedt om mere end den mindste smule villighed, den mindste fremdrift, det mindste pust af Hans Navn i en hvisken. At bede om hjælp, hvilken form det end måtte have, er blot at kalde på Ham. Og Han vil sende Sit svar gennem den terapeut, der bedst kan hjælpe Hans Søn i alle hans nuværende behov. Måske synes svaret ikke at være en gave fra Himlen. Det kan endda se ud som en forværring og ikke en hjælp. Lad dog ikke resultatet blive bedømt af os.

7) Et eller andet sted må Guds gaver blive modtaget. I tiden kan ingen anstrengelse gøres omsonst. Det er ikke vores perfektion, der bedes om, i vore forsøg på at helbrede. Vi er allerede blevet snydt, hvis vi tror, at der er behov for helbredelse. Og sandheden vil komme til os gennem en, der synes at dele vores drøm om sygdom. Lad os hjælpe ham med at tilgive sig selv for alle de overtrædelser, som han vil dømme sig selv for og det helt uden grund. Hans helbredelse er vor egen helbredelse. Og som vi ser manglen på synd i ham, der stråler gennem skyldens slør, der omhyller Guds Søn, vil vi se i ham Kristi Åsyn og forstå, at det blot er vort eget.

8) Lad os stå i tavshed foran Guds vilje og gøre det, den har valgt, at vi skal gøre. Der er kun en måde, hvorpå vi kommer til det sted, hvor alle drømme begyndte. Og det er der, vi vil lægge dem ned for at gå bort i en evig fred. Hør en broder råbe om hjælp, og svar ham. Det vil være Gud, du svarer, for det var Ham, du påkaldte. Der findes ingen anden måde, hvorpå du kan høre Hans stemme. Der findes ingen anden måde, hvorpå du kan søge Hans Søn. Der findes ingen anden måde, hvorpå du kan finde dig selv. Helbredelsen er hellig, for Guds Søn vender tilbage til Himlen gennem dens venlige omfavnelse. For helbredelsen fortæller ham, med Guds Stemme, at alle hans synder er ham tilgivet.

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold