Manual 4 Næste Afsnit - III. Kenneth Wapnick
Kursets tilblivelse Næste Kapitel Indhold

Samme måned som Kurset var færdigt i manuskript og sikkert forvaret i et af hospitalets pengeskabe, læste Bill imidlertid en artikel af en ung psykolog ved navn Kenneth Wapnick.
Kenneth, som var opfostret som jøde og havde doktorgraden i psykologi, var konverteret til Kristendommen, og stod på daværende tidspunkt umiddelbart overfor at rejse til Israel, hvor han havde planlagt at indtræde som munk i et Kristent kloster.
Lige inden sin afrejse til Israel blev han imidlertid, gennem en fælles bekendt, introduceret for Helen og Bill. Han har senere fortalt, at han husker, at Helen og Bill på dette møde havde hentydet til 7 store sorte ringbind, hvori Kurset var nedskrevet. Men han så dog ikke "bogen", da han ikke mente, det var det rigtige tidspunkt så kort tid før sin afrejse.
Seks måneder senere vendte han imidlertid tilbage til Amerika for at ordne nogle personlige ærinder, inden han permanent ville bosætte sig på klosteret i Israel.
Ved denne lejlighed besøgte han også Helen, som denne gang viste ham manuskriptet til Et Kursus i Mirakler. Han har senere fortalt om dette, sit første møde med Kurset, at han blev fuldstændig overvældet over det, han læste, og på stedet besluttede sig for at ændre alle sine planer. Munkelivet blev lagt på hylden og i stedet flyttede han til New York for at vie sit liv til arbejdet med Kurset, og for at være sammen med Helen og Bill, som han betragtede som sin "åndeligefamilie".

Selv om diktatet var tilendebragt, var der stadig meget arbejde, der skulle gøres, såsom gennemlæsning af hele materialet, tegnsætning, inddeling i kapitler og afsnit, store begyndelsesbogstaver m.m.
Kenneth var hovedkraften i dette arbejde, som lå endeligt færdigt i begyndelsen af året 1975.

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold