Manual 4 Næste Afsnit - II. Psykologi
Kursets form Næste Kapitel Indhold

Kurset har mange lighedspunkter med moderne psykologi. Kursets synspunkt er, at alle sygdomme har deres udspring i psyken. Skal vore sygdomme helbredes, skal det derfor ske ved, at vi helbreder vort sind.
Kurset har mange paralleller til Freuds psykologi, og det er sagt, at forståelsen af Kurset ikke ville være mulig uden Freuds arbejde.
Vor underbevidsthed er fyldt med stærke kræfter, skjulte og hemmelige motiver, fortrængt had og vrede. I modsætning til Freud, fremhæver Kurset imidlertid, at vi kan transformere vor personlighed, når vi identificerer os med en endnu dybere dimension i personligheden. Vor sande natur, siger Kurset, er nemlig ikke egoet, men vor åndelige væren, som Kurset benævner Selvet eller Kristus[106].
Det skal i denne forbindelse bemærkes, at Kurset bruger ordet "ego" til at betegne det, som i Freuds sprogbrug kaldes psyken. Egoet er derfor også det, vi fra Østens religioner kender som "selvet" (med lille s).
Kursets formål er således intet mindre end det, at vi skal genopdage, hvem vi i Virkeligheden er, nemlig Kristus. Og som Jesus siger, er Kurset blevet sendt til os for at åbne lysets sti for os, for at vi skridt for skridt skal lære, hvordan vi kan vende tilbage til vort evige Selv, som vi tror, vi har mistet[6].

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold