Manual 4 Næste Afsnit - III. Kristendommen
Kursets form Næste Kapitel Indhold

Kristendommen har uden tvivl været den mest indflydelsesrige religion i verden i de forgangne 2000 år. Men ligeså utvivlsomt er det vel, at Kristendommen ikke har været særlig kristen, eller som Nietzsche provokerende har formuleret det, har der kun været én sand kristen, og han døde på korset.
Ikke desto mindre har ingen af os - i hvert fald i den vestlige verden - kunnet undgå at blive påvirket af Kristendommen, hvad enten vi har villet det eller ej.

En af Kursets mest overraskende påstande er, at det blev udført som et "indre diktat" fra Jesus og, at det er kommet fra ham, fordi hans "ord har nået os i et sprog vi kan elske og forstå"[61].
Kurset er i stil og indhold Kristent, men der luges kraftigt ud i de sidste 2000 års mange misforståelser og fejlfortolkninger af Jesus ord og formål. Et eksempel herpå er korsfæstelsen, som omtales udførligt. Han påpeger her, hvordan vi totalt har misforstået budskabet og formålet med denne sidste del af hans liv og virke[60].

Da Kurset grundliggende er Kristent, har det selvfølgelig også mange lighedspunkter med traditionel Kristendom. Både Kurset og Kristendommen ser hovedårsagen til menneskets lidelser i vor idé om synd, at vi angriber andre i stedet for at elske dem og, at vi tror, vi besidder evnen til at kunne adskille os fra Gud. Begge ser desuden frelsen som den evne Guds Ånd har, til med kærlighed at række ind i verden og ind i vore hjerter og derved inspirere os til at se andre i kærlighed. Gennem denne forening med andre mennesker bringes vi i kontakt med det guddommelige.
Ved at fastslå at synd og ondskab, tid og rum er virkelige, har Kristendommen imidlertid blot tilføjet os nye byrder af skyld, og hermed forstærket vor opfattelse af Gud som en straffende og fordømmende gud i stedet for en, der elsker os betingelsesløst. Som Jesus siger i Kurset, er det ikke et sådant evangelium, han ønsker at give os[7].
Ifølge Kurset er nøglen til vor frigørelse, at vi skal indse, at synd er uvirkelig. Synd - som helt bogstaveligt er grundlaget for vort liv, og som dybest set er årsagen til at vi synes at befinde os i denne verden - er på en eller anden måde kun en drøm. Kun det, som er Guds Vilje, er virkeligt, og Guds Vilje er udelukkende ubegrænset kærlighed.

Mange af Kursets hovedbegreber er taget fra Kristendommen, men omfortolkes radikalt. Et enkelt eksempel er ordet "mirakel", som genfortolkes i psykologisk betydning. Til forskel fra Kristendommen, som mener, at miraklet er en guddommelig indgriben i den fysiske verden, som helbreder legemet, siger Kurset, at et mirakel er en guddommelig indgriben i vort sind, som helbreder vore tankemønstre. Dette kan så i øvrigt medføre en fysisk helbredelse.
Der henvises endvidere til kapitel 4. Ord og begreber, som omtaler flere af disse forskelligheder.

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold