Manual 4 Næste Afsnit - X. Sindet
Ord og begreber Næste Kapitel Indhold

Når Kurset taler om sindet, kan dette enten være med stort S eller med lille s.
På Niveau-1 skelnes der mellem Guds Sind[27] (1), som er et aspekt af Gud, igennem hvilket Guds Ånd skaber Hans Tanker og Kristus og Helligåndens sind[28] (2), som - da de er udvidelser af Gud - også deler Guds egenskaber.
Her i verden (Niveau-2) er vi fri til at tro, at vort sind[29] (med lille s) kan være adskilt eller splittet fra Guds Sind.
Det splittede sind har tre dele: Helligåndens sind eller Kristussindet (2) nævnt ovenfor, ego-sindet (4) og beslutningstageren (3).
Kristus-sindet henholdsvis ego-sindet benævner Kurset ligeledes:
Det rette sind (the right mind) og det urette sind (the wrong mind). Beslutningstageren[A, 81] er den del af sindet, som er i stand til at træffe valget for Helligånden eller for egoet.
Det skal bemærkes, at sindet ikke har at gøre med noget fysisk som f.eks. hjernen.

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold