Manual 4 Næste Afsnit - XI. Egoet - selvet
Ord og begreber Næste Kapitel Indhold

På linie med Østens religioner bruger Kurset også selvet[31] (med lille s) som betegnelse for egoet. Egoet eller selvet kaldes i Freuds sprogbrug "psyken".
Egoet er kun et tankesystem, og Kurset beskriver det som troen på, at adskillelsen er virkelig eller som "det falske selv", vi har lavet som en erstatning for det Selv, Gud skabte. Egoet beskrives endvidere som tanken om adskillelse, som affødte det, der er blevet kaldt den uhellige treenighed[A]: Synd, skyld og frygt[32].

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold