Manual 4 Næste Afsnit - XV. Specielle forhold
Ord og begreber Næste Kapitel Indhold

Specielle forhold[37] (special relationships) er Kursets betegnelse for vores forhold til andre mennesker eller ting, når vi bruger disse forhold som mål for projektion af vor egen fornægtede og fortrængte skyld. Vi anvender derfor disse vore specielle forhold som en erstatning for kærligheden og for Gud.
Kurset taler om to forskellige former for specielle forhold: Specielle had-forhold og specielle kærligheds-forhold. Formålet med begge er det samme: Projektion af vor egen fornægtede skyld.
Specielle had-forhold er de forhold, hvor vi åbent angriber andre i tanke, ord og handling. Vi retfærdiggør således vore skyld-projektioner ved at angribe syndebukkene: "De har jo selv været ude om det".
Specielle kærligheds-forhold er de forhold, hvor vi skjult angriber andre. Vi skjuler vore skyld-projektioner (angreb) under dække af kærlighed, idet vi tror, at specielle mennesker (eller ting) besidder specielle egenskaber, som er i stand til at opfylde vore specielle behov.

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold