Manual 4 Næste Afsnit - XVI. Den virkelige verden
Ord og begreber Næste Kapitel Indhold

Den virkelige verden[12] er Kursets betegnelse for en tilstand i sindet, hvorved verden - igennem tilgivelse - frigøres fra de projektioner af skyld, vi har kastet på den. Det er derfor vort sind, som ændres og ikke verden. Når vi ser gennem Kristi vision[65], velsigner vi alt i stedet for at fordømme alt. Dette er Helligåndens lykkelige drøm[39], som altså er omgørelsen af vore tanker om adskillelse, som tillader Gud at "tage det sidste skridt"[40].

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold